Nye regler for fornyelse af kørekort

Fra 1. juli er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere generelt er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet. Nogle grupper skal dog fortsat vedlægge lægeattest - se hvilke.

Færdselsloven er ændret, så den øvre aldersgrænse på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode for førere af motorkøretøjer i gruppe 1 (LK, AM, A1, A2, A, B, B/E) er ophævet.

Der er derfor ikke længere krav om fornyelse af kørekort med lægeattest ved 75 år eller efterfølgende.

Alle kørekort, der udstedes til gruppe 1, vil fremover have en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Du skal fortsat forny dit kørekort, når dette udløber, men der skal som udgangspunkt ikke vedlægges en lægeattest, når der søges om fornyelse af kørekort til ansøgere efter gruppe 1, uanset alder hos ansøger.

Se dog under "Særlige forhold" nedenfor, da visse borgere fortsat skal vedlægge lægeattest.

For førere af motorkøretøjer i gruppe 2 (C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E + erhverv og kørelærergodkendelse) er de hidtidige regler fortsat gældende, og der vil fortsat skulle indleveres lægeattest ved fornyelse af kørekort.

Særlige forhold for særlige grupper

  • Hvis du på nuværende tidspunkt har et tidsbegrænset kørekort, skal du også fremover indlevere lægeattest ved fornyelse.
  • Hvis du ved den seneste kørekortudstedelse havde din lægeattest til behandling hos Politiet eller Styrelsen for Patientsikkerhed, skal du kontakte Borgerservice på tlf. 46 11 13 50 og opgive dit navn, CPR-nummer og telefonnummer. Så vender vi tilbage i løbet af en uges tid med svar på, om du skal medbringe lægeattest ved fornyelse af kørekort. 

Er du i tvivl, så ring til os på tlf. 46 11 13 50. 

Forny kørekort

Læs om de nye regler hos FDM​