Nye kurser skal styrke recovery

Nyt samarbejde om kurser for borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere skal styrke recovery.

Rudersdal Kommune tilbyder i Skole på Tværs gratis kurser med udgangspunkt i læring om recoveryprocesser. De første kurser begynder d. 4. september og er åbne for borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere i Rudersdal Kommune, som enten selv har psykiske vanskeligheder eller arbejder med at støtte mennesker i at komme sig fra psykiske vanskeligheder.

Skole på Tværs er opstået i et samarbejde mellem Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, og Gentofte Kommune samt Region Hovedstadens Psykiatri. Recovery betyder at "komme sig" oven på psykiske vanskeligheder, og Skole på Tværs skal først og fremmest skabe øgede muligheder for borgernes recoveryproces. Herudover er kurserne også tænkt som en mulighed for at understøtte et større kendskab til hinanden på tværs af sektor- og kommunegrænser og dermed fremme større sammenhæng i indsatserne for den enkelte.

Kurserne foregår forskellige steder i de deltagende kommuner og i regionen. I Rudersdal foregår de i Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19 i Holte. Læs mere om sted, indhold og tidspunkter for kurserne her på hjemmesiden:

Recovery - kurser i at komme videre

Læs mere om Skole på Tværs:

Region Hovedstadens Psykiatri​