Spring til indhold

Nye initiativer giver borgere med type 2 diabetes bedre behandling

Rudersdal Kommune vil sammen med Steno Diabetes Center Copenhagen forbedre behandlingen af type 2 diabetes med nye initiativer, som skal bidrage til hurtig diagnose af komplikationer og flere tværgående tilbud med forebyggende- og rehabiliterende tiltag.

Mennesker med type 2 diabetes er i risiko for at udvikle senkomplikationer med betydning for både livskvalitet og funktionsniveau. Har man type 2 diabetes, skal man derfor løbende til forskellige undersøgelser og årlige kontroller hos både egen læge, hospitalsambulatorie, øjenlæge, fodterapeut mv. Men alt for mange kommer ikke afsted til de anbefalede rutinemæssige undersøgelser.

 

Med de nye initiativer kan borgeren få foretaget de forskellige undersøgelser samlet på et hospital på en dag, ligesom de praktiserende læger kan foretage en samlet undersøgelse målrettet sårbare grupper i borgerens eget hjem. Endelig kan de borgere, som oplever særlige komplikationer med type 2 diabetes få mulighed for at deltage i forløbet ”God start”, der både foregår som et hospitalsforløb og på kommunens genoptræningscenter Teglporten. Det er de praktiserende læger, som har valgt at deltage i initiativet, der kan henvise til forløbene.  

 

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune, Birgitte Schjerning Povlsen, er især tilfreds med, at de kommende initiativer går på tværs af hospitalet, de praktiserende læger og kommunens genoptræning, da den tværgående sundhedsfaglige indsats vil give et generelt løft til behandlingen,

 

Det giver virkelig mening, at det bl.a. bliver meget nemmere for den enkelte borger, som oplever komplikationer med sygdommen at følge de løbende undersøgelser og kontrolbesøg. Ved at samle screeningen får vi både løftet kvaliteten, koordinationen, trygheden og motivationen i hele behandlingsforløbet for de borgere, som lever med type 2 diabetes. Jeg er derfor rigtig glad for, at Rudersdal fået muligheden for at deltage i indsatsen", siger Birgitte Schjerning Povlsen.

 

Samlet set medfører det kommende tiltag, at særligt de borgere, som har udfordringer med deres diabetes sygdom har mulighed for at få tilbud om let tilgængelige forebyggende- og rehabiliterende tiltag gennem egen læge.

 

Rudersdal deltager sammen med nogle af kommunens praktiserende læger i tiltaget, som forløber over to år under navnet ”Tværsektorielle indsatser til personer med type 2-diabetes, der følges i almen praksis”. Udover Rudersdal deltager Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Frederiksberg og Københavns Kommune.