Spring til indhold

Nye fælles udearealer til Bistrupskolen og børnehusene Nordvanggårdsvej og Smedebakken

Der er store forbedringer på vej for elever på Bistrupskolen og børn i de to børnehuse, Nordvanggårdsvej og Smedebakken, når Bistrupskolens to skolegårde renoveres og fælles udearealer etableres.

To ud af tre eksisterende skolegårde på Bistrupskolen er på vej på pension. Børne- og Skoleudvalget har onsdag den 12. august givet forvaltningen grønt lys til at forhandle og indgå kontrakt om renoveringen og etableringen af nye fælles udearealer med børnehuset Nordvanggårdsvej. Også børnehuset Smedebakken er tænkt ind i projektet og kommer til at få glæde af de fælles udearealer.                  

"Bistrupskolen og børnehusene Nordvanggårdsvej og Smedebakken er fysisk beliggende i samme område. Det giver en helt særlig mulighed for at skabe udendørs fællesskaber på tværs af institutioner og aldersgrupper, som vi ønsker at udnytte”, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen (V).

Ombygningen af udearealerne udføres sammen med etableringen af Børnehuset Nordvanggårdsvej, der flytter ind i den gamle SFO ved Bistrupskolen næste år.

Dobbeltudnyttelse på tværs af institutioner og aldersgrupper

I projektet har det været centralt, at udearealerne kommer til at tage udgangspunkt i børnenes alderspecifikke behov, og at der samtidig bliver skabt nogle fælles områder, som både kan anvendes af skolens elever og børnene i de to børnehuse. Skoleleder på Søholmskolen Annika Palmelund forklarer:

”Vi etablerer nogle læringsstationer, hvor både skole og børnehuse kan have eksempelvis scienceforløb, maleprojekter eller forsøg med vand. I projektet har vi stor fokus på at inddrage naturen i udearealerne, så legen ikke kun foregår på legeredskaber, men også i krat og buske. Vi anlægger derudover løbe- og cykelbaner, klatrevæg og et område med balancelege, der lægger op til fysisk aktivitet, og som kan anvendes af begge grupper og i fællesskab. Derudover etableres nogle nære legemiljøer i forbindelse med de to børnehuse, der skal give de mindste børn nogle trygge områder at færdes på”.

Dobbeltudnyttelse på tværs af institutioner og aldersgrupper

I projektet har det været centralt, at udearealerne kommer til at tage udgangspunkt i børnenes alderspecifikke behov, og at der samtidig bliver skabt nogle fælles områder, som både kan anvendes af skolens elever og børnene i de to børnehuse. Skoleleder på Søholmskolen Annika Palmelund forklarer:

”Vi etablerer nogle læringsstationer, hvor både skole og børnehuse kan have eksempelvis scienceforløb, maleprojekter eller forsøg med vand. I projektet har vi stor fokus på at inddrage naturen i udearealerne, så legen ikke kun foregår på legeredskaber, men også i krat og buske. Vi anlægger derudover løbe- og cykelbaner, klatrevæg og et område med balancelege, der lægger op til fysisk aktivitet, og som kan anvendes af begge grupper og i fællesskab. Derudover etableres nogle nære legemiljøer i forbindelse med de to børnehuse, der skal give de mindste børn nogle trygge områder at færdes på”.

Skole og børnehuse er kommet med input

Både skolen og børnehusene har bidraget med input til projektet. Der har blandt andet været afholdt en workshop, hvor ledelsen fra institutionerne samt skolebørnene er kommet med forslag og ønsker til de fælles udearealer. Derudover har det været formålet at motivere det pædagogiske arbejde med et fælles område.

Og formanden for Børne- og Skoleudvalget har store forventninger til resultatet:

"Det bliver nogle helt andre og meget mere moderne udearealer, hvor vi kommer til at understøtte og skabe sammenhæng i børnenes liv på tværs af daginstitution og skole. Det bliver et stort løft for både skolen og de to børnehuse".

De nye fælles udearealer forventes at stå klar i efteråret 2021.