Nyd naturen med din hund - i snor

Alle får bedre oplevelser, når vi viser hensyn i naturen. Derfor er Rudersdal med i Friluftsrådets kampagne ”Flink af natur”, hvor fokus er på at holde hunden i snor.

I to x 14 dage, fra midten af maj til slutningen af maj og tilsvarende i august, vil vi bl.a. på hjemmeside, Facebook og med skilte i naturen formidle det enkle budskab:

Sørg for at hunden er i snor.

Baggrunden er, at løse hunde, store som små, de sidste ca. 10 år har udgjort et stigende problem i kommunens natur. Udsatte steder er blandt andet Vaserne, Maglemosen, Eskemoseskoven og strandene ved Skodsborg og Vedbæk.

Mange er bange for hunde

Råvildtet skræmmes væk, og fugleyngel bliver stærkt generet, ligesom de løse hunde kan være til gene for hunde i snor og de borgere uden hund, der færdes i områderne.

Rudersdal Kommune får mange henvendelser fra borgere, der føler sig generet af hunde, og hvis egen hund måske oven i købet er blevet bidt af en løs, aggressiv hund.

Desuden er mange børn og voksne rent faktisk bange for hunde, og som skovgæst skal man kunne færdes trygt. Derfor bør man bruge de særlige steder, hvor det er tilladt, at hunden er med uden at være i snor. Hunden skal dog stadig være under opsyn og kontrol, når den ikke er i snor.

Der findes hundeskove seks forskellige steder i kommunen, se længere nede på siden hvor.

Også et problem på strandene

Problemet med løse hunde er også stort i kommunens to strandparker i Vedbæk og Skodsborg. Solbadning og picnickurve spiller dårligt sammen med våde hunde, der ryster sig, og med hundelorte på græsarealer og sandstrand.

Har man sin hund i snor, er der mere styr på, hvor den besørger, og dermed er der måske en større chance for, at det bliver samlet op.

Derfor: Nyd naturen med din hund – i snor.

Om hundeskove

De såkaldte ”hundeskove” findes følgende steder:

  • Bistrup Hegn
  • Frederikslund Skov øst for jernbanen
  • Geels Skov
  • Jægersborg Hegn, det nordøstligste hjørne – øst for jernbanen
  • Søllerød Kirkeskov
  • Trørød Hegn

Friluftsrådet, "Flink af natur"

Se også Naturstyrelsens hjemmeside

Det må du – og det må du ikke

Du må have din hund med uden snor i Rudersdals særlige hundeskove.

På alle andre offentlige arealer SKAL hunden være i snor af hensyn til andre. Det gælder stier, enge, marker, i byområder og på stranden (fra 1. april til 30. september lyder den generelle regel, men forbuddet gælder hele året, hvis der er et skilt på stranden).

Det er ulovligt, hvis snoren ikke er på, og det gælder, uanset om der er et skilt på stedet med ”Hunden skal holdes i snor” eller ej. Der er bødestraf for ikke at have hunden i snor.

Møder du en hundeejer med en hund, der ikke er i snor, kan du påtale det stille og roligt og evt. også nævne, at det faktisk er ulovligt og kan koste en bøde.