Spring til indhold

Ny ungestrategi sætter spot på ungeliv i Rudersdal

Unges livsverden, udfordringer og behov forandrer sig hele tiden, og det skal Rudersdal Kommunes tilbud til unge borgere afspejle. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget en ny ungestrategi.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt kommunens nye ungestrategi. Strategien har et stærkt tværgående sigte, som skal sikre, at Rudersdal Kommune ser, hører og understøtter unge.

Udviklet af og med unge

Ungestrategien, som er udviklet af og med unge, skal sikre relevans og aktualitet i de muligheder og tilbud, som kommunen har til unge borgere. Strategien sætter retning for alle initiativer målrettet unge mellem 13-25 år i deres frie tid, og sikrer, at der er en sammenhæng mellem sociale og pædagogiske indsatser, projekter, fysiske rammer og unge brugeres behov.

15 lokale unge i alderen 14-20 år har været helt centrale i udviklingen af strategien. De unge har over en længere periode diskuteret ungeliv i Rudersdal: hverdagsliv, udfordringer og ønsker til fremtidige initiativer og samarbejde mellem unge i kommunen. Dette mundede ud i en række workshops for folkeskole- og gymnasieklasser, hvor perspektiver og ideer blev indsamlet.

Formand for Kultur og Fritidsudvalget Kristine Thrane, siger om strategien: ”Jeg er stolt over det flotte involverende arbejde, der ligger bag strategien: Det er en strategi skrevet af de unge – for de unge. Og jeg glæder mig til at få strategien ud at leve overalt i vores kommune.”

Skal bruges bredt i kommunen

Der er mange spillere i arbejdet med at understøtte unges hverdag og trivsel. Det har derfor været vigtigt at alle, der arbejder med unge kan bruge strategien i øjenhøjde med målgruppen. Derfor har gymnasier, folkeskoler, foreninger, beslutningstagere og kommunale forvaltninger inden for beskæftigelse, kultur, skole og social og sundhed deltaget i udviklingen af strategien. 

Læs ungestrategien:

Rudersdal Kommunes ungestrategi

Læs mere om arbejdet med ungestrategien på Ung i Rudersdals hjemmeside:

Ny ungestrategi​