Spring til indhold

Ny tilgang skal give 4.000 ekstra dage til borgerne

Rudersdal Kommune introducerer ny tilgang til arbejdet med at nedbringe sygefraværet i kommunen. Målet er foreløbigt at reducere det årlige sygefravær med 4.000 dage, men ambitionerne rækker videre.

Kommunalbestyrelsen har i flere år haft en målsætning om at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær i Rudersdal Kommune. Kommunens mange enheder, skoler og institutioner har derfor gennem brug af systematiserede sygefraværsstatistikker, regelmæssige og opfølgende sygesamtaler samt arbejde med motivation og trivsel i de enkelte enheder arbejdet for at indfri denne målsætning. 

Det er dog ikke lykkedes at nedbringe sygefraværet til det ønskede niveau. Sygefraværet i Rudersdal ligger fortsat højt sammenlignet med landsgennemsnittet og også højere end de kommuner, kommunen normalt sammenligner sig med. Det højere sygefravær svarer til godt 4.000 fraværsdage årligt målt i forhold til landsgennemsnittet. 

Involvering af både ledere og medarbejdere

Rudersdal Kommune har derfor indgået en aftale med Kommunernes Udviklingscenter, Komponent, som over de kommende måneder skal rådgive kommunen om, hvordan der med afsæt i detaljerede analyser af sygefraværet kan arbejdes mere målrettet med forskellige indsatser for at nedbringe sygefraværet. Det styrkede datagrundlag vil blive kombineret med en høj grad af involvering af både ledere og medarbejdere i forhold til de indsatser, der vil blive gennemført. Det sker blandt andet for at sikre så høj grad af ejerskab som overhovedet muligt og for at give et bedre grundlag for at diskutere kulturen omkring sygefravær i de enkelte grupper, institutioner og forvaltninger.

Borgmester Jens Ive siger: ”Nedbringelse af sygefravær har stået højt på kommunalbestyrelsens agenda i de seneste 4-5 år, og vi har gennem den samme periode arbejdet systematisk med at nedbringe det. På en lang række områder er sygefraværet lavt eller endog meget lavt, mens det på andre områder er højt. Samlet betyder det, at vi ligger noget over landsgennemsnittet, hvilket vi langt fra er tilfredse med. Med den nye tilgang har vi sat et foreløbigt mål om at sikre, at vi er på niveau med andre kommuner. Det svarer til 4.000 ekstra arbejdsdage til gavn for unge såvel som ældre borgere. Ambitionerne stopper ikke der. Vi vil meget gerne endnu længere ned.”

Pilotprojekt i børnehuse

Den nye tilgang forberedes op til sommerferien, hvorefter den i første omgang introduceres i op til ti børnehuse, når corona-restriktionerne forhåbentlig er aftaget. Det er forventningen, at tilgangen efterfølgende udbredes til social- og sundhedsområdet. Samlet set er det de to områder, hvor sygefraværet p.t. ligger en del over landsgennemsnittet, men det er forventningen, at tilgangen skal udbredes til hele organisationen i løbet af efteråret under overskriften ”4.000 flere dage til borgerne”.

Marianne Toftgaard, der er medarbejdervalgt næstformand i Rudersdal Kommunes hovedsamarbejdsudvalg siger: ”Som samarbejdsudvalg er vi naturligvis interesserede i at skabe så gode arbejdsforhold og rammer for vores medarbejdere, som overhovedet muligt. Vi bakker op om alle initiativer, der med en involverende og respektfuld tilgang, er med til at reducere sygefraværet til gavn for borgere såvel som kollegaer. Vi tror, det vil være godt at arbejde med de lokale forhold og er sikre på, at færre sygedage er godt for både kolleger og borgerne.”

Inspiration fra andre kommuner

Komponent bygger sammen med Rudersdal Kommune ovenpå særdeles gode erfaringer fra Esbjerg Kommune, hvor der har været anvendt samme systematik og involverende tilgang med markant reduktion af sygefraværet til følge. 

”Vi skylder både vores medarbejdere og borgerne at vende hver en sten for at finde veje til et mindsket sygefravær. Vi skal være nysgerrige på, om der er myter eller andre forhold i kulturen, der skal arbejdes med, ligesom de arbejdsforhold og rammer, vi stiller til rådighed for vores medarbejdere, skal være på plads. Hvis vi når målet om i første omgang at få reduceret fraværet med 4.000 dage, er det jo noget, som kommer borgerne til gode, men i høj grad også vores medarbejdere," siger Jens Ive.