Ny sundhedsprofil tegner godt for sundhedstilstanden blandt børn og unge i Rudersdal

I Rudersdal kommune er børn og unge generelt sunde, trives godt med deres familie og i skolen og er fysisk aktive. Det viser en nylig gennemført sundhedsprofilundersøgelse, som afdækker sundheden blandt spædbørn og skolebørn i 0., 6., 8. og 9. klasse.

I Rudersdal kommune er børn og unge generelt sunde, trives godt med deres familie og i skolen og er fysisk aktive. Det viser en nylig gennemført sundhedsprofilundersøgelse, som afdækker sundheden blandt spædbørn og skolebørn i 0., 6., 8. og 9. klasse. 
 
I gennem de seneste 11 år har Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune udarbejdet en udskolingsprofil for elever i 9. klasse.  I år er undersøgelsen suppleret med en samlet sundhedsprofil vedrørende spædbørn født i 2016 samt elever i 0. klasse, 6. klasse og 8. klasse i skoleåret 2017-18 Resultaterne sammenholdes med tilsvarende undersøgeler i andre kommuner.  På baggrund af resultaterne udarbejdes anbefalinger til det fremadrettede sundhedsområde på børne- og ungeområdet i Rudersdal Kommune. 
 
I sundhedsprofilerne har der i år været særligt fokus på den mentale sundhed. Mental trivsel og sundhed spiller ind i mange af livets forhold, og derfor satser Rudersdal nu særligt på mental sundhed, som skal være den centrale, fælleskommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats fremover. 
 
Børnene i Rudersdal trives
De fleste elever Rudersdal Kommune trives godt og er tilfredse med deres liv. De synes godt om at gå i skole, vurderer deres helbred som godt og er fysisk aktive.
9. klasseelevernes forbrug af rusmidler har igennem flere år været højere i Rudersdal end i de kommuner, der sammenlignes med. Til gengæld viser resultaterne for 8. klasse i skoleåret 2017-18, at forbruget af alkohol og tobak er mindre i Rudersdal Kommune end gennemsnittet for de kommuner, der sammenlignes med.
Andelen af overvægtige skolebørn er på 8,9 % og dermed lavere end gennemsnittet for den samlede population i Danmark. 
 
Størstedelen af børn født i Rudersdal Kommune i 2016 er sunde, velskabte og født til terminen. Mere end halvdelen ammes fuldt i 4 måneder og kun meget få af børnene udsættes for passiv rygning, mens der hos hvert tiende spædbarn er  udfordringer med søvnen. Blandt forældrene til spædbørnene født i 2016 har henholdsvis 6 % af mødrene og 4 % af fædrene tegn på efterfødselsreaktion, hvilket svarer til resultater i de øvrige kommuner.
 
- Det glæder mig, at den generelle sundhedstilstand blandt børn og unge er god. Selvom tallene generelt er positive, så har vi stadig indsatsområder til det fremadrettede sundhedsarbejde på tværs af hele børne- og ungeområdet i Rudersdal Kommune. Det er områder som kost, søvn, rusmidler og overvægt, der alt sammen påvirker den mentale sundhed og robusthed. Vi ønsker at arbejde med en styrket tidlig indsats, fordi vi ved, at god mental sundhed er en vigtig forudsætning for børns indlæring, trivsel og uddannelse, fortæller Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget.
 
Målrettet anvendelse 
 
Sundhedsprofilen for Rudersdal Kommunes børn og unge bliver præsenteret for skolerne og politikerne. Resultaterne fra sundhedsprofilen skal danne grundlag for, hvilke forskellige sundheds- og trivselsrelaterede emner, der skal sættes fokus på i undervisningen. 
 
- Det banebrydende i disse sundhedsprofiler er, at resultaterne er så fyldestgørende og lette at anvende. Både politikere, ledere i Børn- og Ungeforvaltningen, skolens ledere og medarbejdere, sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, rusmiddelkonsulenter og andre kan bruge resultaterne i deres daglige arbejde, fortsætter Daniel E. Hansen (V)
 
Fakta om sundhedsprofilen
Sundhedsprofilens resultater bygger dels på sundhedsplejerskernes dokumentation i spædbarnets sundhedsjournal dels på elevernes besvarelser i forbindelse med sundhedssamtale med sundhedsplejersken. I 9. årgang bygger resultaterne på en anonym spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med kommunallægens udskolingsundersøgelse.
 
Kontaktinformation
 
Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget, Tlf.: 29 66 74 55 og e-mail: deh@rudersdal.dk
 
Helene Thorn, områdechef i Børn og Familie, tlf.: 46 11 44 01 og e-mail: hmt@rudersdal.dk