Ny plejeplan for Stavnsholtkilen

Plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård er nu vedtaget.

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune har den 6. juni 2019 vedtaget "Plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård 2019-2024".

Miljø- og Teknikudvalget og Byplanudvalget i Rudersdal Kommune har den 12. juni 2019 ligeledes vedtaget plejeplanen.

Plejeplanen indeholder beskrivelse af området, plejemålsætninger og plejeforslag inden for fredningen, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Furesø Kommune.

Plejeplanen har været i høring fra den 10. december 2018 til og med den 13. januar 2019. Der er indkommet ti høringssvar til forslaget, hvoraf enkelte har givet anledning til ændringer i den endelige plejeplan.

Plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård 2019-2024

‌Vi passer på naturen‌