Ny planstrategi offentliggjort

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har offentliggjort en ny strategi og vision for kommunens udvikling – den såkaldte Planstrategi 2019. Alle interesserede kan læse med og kommentere strategien.

Forslaget til ny planstrategi kan ses på planstrategi2019.rudersdal.dk
Frem til 9. september kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede kommentere på strategien. 
 
Planstrategien var en af de første opgaver, den nyvalgte kommunalbestyrelse i 2018 satte i gang. 
 
Der er tale om en strategi, som på den ene side er et lovkrav, og som på den anden side også er en mulighed for at sætte det lange lys på navnlig i forhold til den overordnede fysiske udvikling af kommunen. 
 
Planstrategien forventes endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2019.

Viderefører strategi og hæver ambitionsniveau

I planstrategien arbejdes med seks temaer: 
  • Borgere og boliger
  • Levende bymiljøer
  • De smukke omgivelser
  • Vand som et aktiv
  • Plads til erhverv
  • Sundhed for alle
Planstrategien tager afsæt i, at hele hovedstadsområdet står over for en meget stor befolkningstilvækst i de kommende år. Der bliver stadig flere ældre, der har behov for pleje og omsorg, klimaforandringerne kommer til at påvirke alle stadig mere, de lokale bymiljøer udfordres af øget internethandel, og stadig flere af kommunens borgere, unge som ældre, har udfordringer med den mentale sundhed.
 
Jens Ive uddyber: ”I kommunalbestyrelsen ønsker vi at imødegå disse udfordringer med afsæt i de mange eksisterende styrker og kvaliteter, som er i Rudersdal. Først og fremmest vil vi skærpe vores profil som den grønne kommune, og vi vil bygge videre på en lang tradition for en stabil, men begrænset vækst i befolkningsudviklingen. Det giver os mulighed for at håndtere udfordringerne med fortsat at levere en god kommunal service for børn, unge og ældre.”
 
Planstrategi 2019 viderefører kommunalbestyrelsens langsigtede strategi, hæver ambitionsniveauet og forholder sig konkret til en række aktuelle, samfundsmæssige udfordringer.