Ny park skal binde generationerne sammen

Solen stod højt, da borgmester Jens Ive indviede Frydenholm Park i Holte, et nyt rekreativt område for Plejecenter Frydenholms brugere, beboere og pårørende og den øvrige offentlighed i form af naboer og nærliggende institutioner for børn og unge.

Ane Berg Frische, plejecenterleder på Frydenholm, bød velkommen til beboere, pårørende og andre gæster, mens tonerne fra et levende tomandsorkester strømmede ud over den nye park, som består af en sø omkranset af en hovedsti, hvor der er mulighed for ophold og hvil undervejs.

Samtidig skaber en varieret beplantning forskellige sanselige oplevelser af dufte, farver, lys, skygge, lukkede og åbne rum. Stien er belyst med pullerter, så det også er sikkert og trygt at bruge parken i aftentimerne.

Dobbelt fejring

Ved indvielsen talte borgmester Jens Ive, og han fremhævede både ceremonien som en fejring af den nye Frydenholm Park og en afslutning på Frydenholms store anlægsproces, der startede tilbage i 2014, hvor de første spadestik blev taget til et helt nyt Plejecenter Frydenholm.

Plejecenter Frydenholm står nu helt færdigt og Parken forbinder de 59 plejeboliger, daghjemmene Frydenholm og Skovvang og bofællesskabet Æblehaven for borgere med demens, hvoraf sidstnævnte blev indviet i efteråret 2018.

Idé opstået undervejs

I opførelses-processen blev det klart, at parkområdet ved siden af byggeriet rummede helt særlige muligheder for at danne fælles rammer for at nyde naturen sammen eller hver for sig, og at parken kunne fungere som bindeled for det samlede Frydenholm.

Herefter afsatte kommunalbestyrelsen midler af til et selvstændigt projekt til at forbedre parken.

Borgerinddragelse

Jens Ive kvitterede for den store interesse hos borgerne for at blive inddraget i processen med at planlægge parken. Der var således flot fremmøde ved inspirationsmødet tilbage i januar 2018, hvor inviterede borgere, brugere, pårørende, nærliggende institutioner og repræsentanter for ældre og handicappede kom med input og ønsker til den kommende park.

Efter inspirationsmødet blev ønsker og input bearbejdet af Thing Brandt Landskab til et konkret projekt inden for den afsatte økonomi, og projektet blev igangsat af anlægsgartner-virksomheden F.J. Poulsen i september 2018

Muligheder for aktivitet

Efter Jens Ives tale blev de fremmødte inviteret til at gå en tur rundt om søen i parken, hvor der undervejs blev budt på forfriskninger. Rundt om søen møder man en bålplads, en pergola, et balance-forløb og en petanquebane.