Spring til indhold

Ny overordnet plan for udviklingen af Rudersdal

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Kommuneplan 2021, som er den nye samlede plan for udviklingen af det fysiske miljø i hele Rudersdal Kommune.

Kommuneplan 2021 erstatter den hidtil gældende Kommuneplan 2017.

Kommuneplanens formål er at fastlægge rammer og retningslinjer for de fysiske udviklingsmuligheder i Rudersdal Kommune. Det er en overordnet plan for, hvordan de forskellige områder i Rudersdal Kommune skal anvendes og udvikles på både kort og længere sigt.

Det væsentligste politiske grundlag for Kommuneplan 2021 er Planstrategi 2019, hvor der blev fokuseret på de seks hovedemner: Borgere og boliger, Levende bymiljøer, De smukke omgivelser, Vand som aktiv, Plads til erhverv og Sundhed for alle.

I forlængelse af planstrategien handler kommuneplanen især om at beskytte de smukke, grønne omgivelser i kommunen samtidig med, at sikre balancen mellem boliger, erhvervsområder og rekreative arealer.

Forslaget til den nye kommuneplan var i offentlig høring i 8 uger i løbet af foråret, hvor der også blev afholdt et borgermøde om forslaget. Borgere, erhvervsdrivende, lokalpolitiske partier og lokale foreninger var blandt dem der gav høringssvar.

Læs mere om høring og vedtagelse af kommuneplanen her:

Info om Kommuneplan 2021​

Læs den nye kommuneplan her:

Kommuneplan 2021​