Ny obligatorisk pensionsordning fra 1. januar 2020

Fra den 1. januar 2020 vil borgere, der modtager overførselsindkomst, få en større pensionsopsparing. Ordningen hedder Obligatorisk Pensionsordning.

Det er vigtigt at spare op til pension – også når du i en periode af dit liv modtager en ydelse fra det offentlige. 

Derfor vil du fra den 1. januar 2020 få en ny obligatorisk pensionsordning, når du modtager sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, supplement til brøkpensionister, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelser, ledighedsydelse, flekslønstilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og andre overførselsindkomster.  

Skal man selv betale til Obligatorisk Pensionsordning? 

Du skal ikke selv betale til Obligatorisk Pensionsordning. Din kommune sørger for at indbetale pensionsbidragene.

Din ydelse, altså det du får udbetalt, vil stadig være den samme – du vil blot få et ekstra beløb, der bliver automatisk indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning.Hvor meget bliver der indbetalt?

Det er svært at sige, hvor meget der bliver indbetalt til din pensionsordning. Beløbet afhænger nemlig af din ydelse.

I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af din ydelse.

Frem til 2030 vil beløbet hvert år stige.

Mere information

Du kan læse mere om Obligatorisk Pensionsordning på borger.dk:

Om Obligatorisk Pensionsordning (borger.dk)​