Spring til indhold

Ny lønaftale: Attraktive og gennemsigtige lønforhold for pædagoger i Rudersdal Kommunes dagtilbud

Rudersdal Kommune og BUPL Nordsjælland har netop indgået en aftale, der sikrer attraktive lønforhold for kommunens pædagoger ansat på Dagtilbudsområdet. Aftalen indeholder både et fastholdelsestillæg for de pædagoger, der har været ansat i længere tid, samt en garanti for kontinuerlig lønudvikling for alle pædagoger.

I budgetaftalen, der blev indgået sidste efterår, blev der øremærket tre millioner kroner årligt til at forbedre ansættelsesvilkårene for de rutinerede pædagoger. På den baggrund har BUPL Nordsjælland og Rudersdal Kommune nu underskrevet en ny lønaftale. Om aftalen udtaler borgmester i Rudersdal Kommune, Ann Sofie Ohrt (K):

Det glæder mig, at de 3 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen bevilgede sidste efterår, nu er omsat til en rigtig god aftale for kommunens pædagoger i et godt samarbejde med BUPL Nordsjælland. Vi har hermed sikret attraktive og gennemsigtige lønforhold for dagtilbudsområdets pædagoger, som skal være med til både at fastholde vores dygtige personale og samtidig rekruttere nye.

En garanteret kontinuerlig lønudvikling for alle

Også BUPL Nordsjælland glæder sig over aftalen. Forhandlingsleder, Marlene Dalskov, siger:

Jeg vil gerne kvittere for en god og konstruktiv forhandlingsproces med kommunen. Det har været vigtigt for BUPL, at der blev kigget på pædagogernes løn i Rudersdal Kommune, og det er nu lykkedes med aftalen. Det glæder mig, at pædagogerne i Rudersdal Kommune nu sikres en løbende lønudvikling i deres ansættelse og det bliver mere gennemsigtigt, hvad man som pædagog kan forvente.

Den nye lønaftale betyder, at man som pædagog i Rudersdal Kommune både starter på et højere løntrin samt slutter højere, end overenskomsten foreskriver.

Fastholdelsestillæg til pædagoger ansat i flere år

Udover garantien for den kontinuerlige lønudvikling, er der også indgået en aftale om et fastholdelsestillæg til pædagoger med lang og uafbrudt anciennitet. Dagtilbudschef i Rudersdal Kommune, Kirsti Schou Tornøe, udtaler:

I praksis betyder det, at pædagoger, der har været ansat i Rudersdal i 5, 10 og 15 år får et årligt tillæg. Et tillæg, der ydes udover garantilønnen og som er en anerkendelse til vores dygtige pædagoger, der hver dag yder en kæmpe indsats.

Fakta:

  • Aftalen gælder pædagoger, der er ansat i kommunale institutioner og afdelinger under Dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune. Derudover også de selvejende institutioner, der vælger at tilslutte sig aftalen.
  • Aftalen gælder for alle pædagoger der er ansat i kommunen 1. juni 2022 eller som ansættes senere. Inden sommerferien vil disse pædagogers løn være reguleret.
  • Aftalen er med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.