Ny erhvervs- og vækststrategi på vej

Tre konkrete mål og ni tværgående indsatser i ny strategi for vækst og erhverv skal styrke kommunens erhvervsposition.

Erhvervs- og vækststrategien er blevet til i samspil mellem politikere, kommunen og repræsentanter fra erhvervslivet. Den brede forankring af strategien vidner om, at Rudersdal Kommune ønsker at etablere en mere koordineret tilgang og understøtte erhvervslivet netop der, hvor virksomhederne oplever et behov og gerne vil møde os.

Formand for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Jens Bruhn er glad for resultatet, der har resulteret i ni gode, tværgående indsatser:
 
- Vi vil vise, at ambitionerne om at være landets bedste bokommune ikke betyder, at man ikke også kan være en attraktiv kommune for erhvervslivet. Tværtimod vil vi bruge vores smukke omgivelser, højtuddannede borgere og gode placering både geografisk og strategisk i ”Greater Copenhagen” som afsæt til at fremme virksomhedernes behov både her og nu og i fremtiden. Nu sender vi en plan i bred høring og glæder os til høre virksomhedernes og borgernes kommentarer - og til derefter i fællesskab at løfte ambitionerne, siger Jens Bruhn.
 
Tre mål og ni indsatser
Med afsæt i kommunens planstrategi er der formuleret tre mål for indsatserne i den nye erhvervs- og vækststrategi – der også indeholder en formulering af kommunens erhvervsidentitet.
 
Mål 1 er, at: Rudersdal Kommune understøtter gode rammevilkår for kommunens virksomheder og yder proaktiv myndighedsbetjening og erhvervsservice.
 
Det skal blandt andet ske gennem en indsats, der sikrer en løbende udvikling af erhvervsområderne, så virksomheder og byliv kan profilere sig af hinanden.
 
Mål 2 er, at: Rudersdal Kommune fremmer innovation gennem partnerskaber og gode vilkår for iværksætteri.
 
Her vil kommunen stille sin faglighed til rådighed for vores innovative virksomheder. Man vil samarbejde med virksomhederne om test af nye løsninger og ny teknologi til gavn for virksomhedernes vækstmuligheder og borgernes mulighed for nye og bedre velfærdsløsninger.
 
Mål 3: Rudersdal Kommune er en stærk sparringspartner i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.
 
Indsatsen her er et program rettet mod expats og særligt deres familier for at sikre, at de falder godt til i lokalmiljøet. De introduceres til kommunens mange tilbud og meningen er, at de på den måde fastholdes som værdiskabende arbejdskraft for kommunens virksomheder.
 
Se hele strategien med mål og indsatser i udkast på Høring om ny Erhvervs- og vækststrategi