Spring til indhold

Ny demensvision har fokus på hverdagen

En ny vision sætter retningen for initiativer på demensområdet i Rudersdal. Visionen har særligt fokus på at skabe de bedste vilkår for både borgere og pårørende, som er tæt på sygdommen.

Den ny ”Vision for et godt og meningsfuldt liv med demens” sætter særligt fokus på seks områder, og skal ud at leve i et tæt samarbejde med borgere, pårørende, fagprofessionelle og civilsamfund.  Rudersdal Kommune har på flere områder allerede taget hul på at virkeliggøre visionen. Som eksempel kan nævnes indretning af nye demensboliger i Ebberød og desuden flere indsatser, som skal styrke medarbejdernes viden og kompetencer på demensområdet. Rudersdal indgår også i et forskningsprojekt, som sætter fokus på de etiske dilemmaer, der kan opstå både for medarbejdere og pårørende, som har demens tæt på.

Visionen er udviklet i forbindelse med Rudersdals særlige fokus på strategiske indsatser på demensområdet og er i tråd med den nationale demenshandlingsplan. Visionen bygger samtidig på et tværfagligt samarbejde i en projektgruppe med deltagere fra kommunens social- og sundhedsområde, Ældresagen og Seniorrådet, der har været fokuseret på at udvikle og iværksætte indsatser på området.

Helt overordnet peger visionen ind i ønsket om, at den enkelte borger bliver mødt i en individuel og helhedsorienteret tilgang, hvilket er et meget væsentligt element, fortæller formanden  for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen,

Vi står først og fremmest med en flot og gennemarbejdet vision, som sætter en rigtig god ramme for vores fremadrettede arbejde på demensområdet. Samtidig er visionen også tydelig i forhold til vores ønske om fortsat at øge og styrke samarbejdet med mennesker med demens og deres pårørende, hvilket er helt centralt for udviklingen af de rigtige indsatser og tilbud på området ”, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Visionens særlige fokus på pårørende glæder ligeledes formanden for Seniorrådet i Rudersdal, Ib Hedegaard Sørensen,

Vi ved, at rigtig mange pårørende gør et stort omsorgsarbejde, og at det kan være en belastning for hele familien, når et nærtstående familiemedlem får en demenssygdom. Ud over at det naturligvis er centralt, at vi med visionen sætter den enkelte demensramte borger i centrum, er vi samtidig meget tilfredse med, at vi får øget fokus på de pårørendes liv og trivsel”, siger Ib Hedegaard Sørensen.

Samarbejdet mellem kommunen, Seniorråd og Ældresagen om den nye vision har også resulteret i konkrete planer om rådgivnings- og informationsarrangementer for pårørende til efteråret. Arrangementerne vil være særligt relevante for pårørende til mennesker, som begynder at have demenslignende symptomer, og skal medvirke til at give dem viden i en ny usikker situation.  

 

Du kan se ”Vision for et godt og meningsfyldt liv med demens” i sin fulde længde i det følgende link:

Vision for et godt og meningsfuldt liv med demens