Spring til indhold

Ny borgersamling for bæredygtigt forbrug får premiere i Rudersdal

Otte borgere fra Rudersdal Kommune skal bidrage med anbefalinger til et mere bæredygtigt forbrug i samarbejde med en række andre kommuner og regioner.

Når en ny borgersamling skydes i gang 24. september, foregår det i Rudersdal på Nærum Gymnasium og med deltagelse af otte lokale borgere blandt i alt 66 deltagere.

Temaet er ”Bæredygtigt forbrug”, og i forløbet, der afsluttes til foråret, skal deltagerne komme med anbefalinger til, hvordan vi kan leve mere cirkulært og dermed passe bedre på jordens ressourcer.

- Jeg er rigtig glad for, at en række borgere i Rudersdal gerne vil være med til at påvirke den vigtige dagsorden om klima og forbrug. På denne måde er Rudersdal med til at give vores lille bidrag til et stort EU-projekt og de forandringer, som er nødvendige, hvis vi skal nå vore målsætning om at være CO2-neutrale i 2040, siger Court Møller (B), formand for Klima- og Miljøudvalget.

Anbefalingerne stiles til politikerne i tre kommuner og to regioner. Her vil de blive behandlet i de forskellige udvalg med det formål at gøre en række pilotprojekter endnu skarpere og mere relevante.

Samarbejdspartnerne er Frederiksberg og Vejle kommune samt Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Del af EU-projekt

På det første møde skal deltagerne lære hinanden at kende, og de bliver introduceret til det samlede forløb. Borgersamlingen er en del af et stort EU-projekt og er delvist finansieret af EU's LIFE IP-program.

På denne måde er borgerne i Rudersdal med til at arbejde for hele Danmark og de øvrige lande i EU.

Deltag i processen og følg med i oplæggene live

Undervejs kan alle deltage i processen og bl.a. give deres input på borgersamlingens digitale platform. Læs mere om det samlede forløb:

https://baeredygtigtforbrug.borgersamling.dk/da-DK/ 

Midtvejs i processen inviteres desuden til åbne borgermøder, hvor man kan høre om borgersamlingens arbejde og bidrage til deltagernes arbejde med anbefalingerne til politikerne og resten af Danmark.

Her kan man også følge med online, idet de forskellige oplæg streames – link her:

https://www.youtube.com/watch?v=Eka3gTZJ27Q

Teksten fortsætter under billedbåndet.

 

En tråd tilbage til den første borgersamling

”Borgersamling Bæredygtigt Forbrug” er endnu et element i Rudersdal Kommunes fokus på klima og inddragelse af borgere, foreninger og lokale virksomheder.

Den nye borgersamling trækker en tråd tilbage til den første borgersamling og en af de syv anbefalinger herfra. Den handlede om at gøre det bæredygtige valg til det letteste valg og tog sit afsæt i fødevarer, forbrug og genbrug.

På bæredygtighedskonferencen sidste år var ”Forbrug og cirkulær økonomi” et af temasporene, som deltagerne kunne engagere sig i.

Den nye borgersamling har desuden en direkte kobling til kommunens klimahandlingsplan, hvor forbrug som indsatsområde skal udmøntes i en kommende handleplan.

Fakta

  • Bæredygtigt forbrug har typisk fokus på genanvendelse, mindre madspild og i det hele taget tænke fornuftigt i hverdagen ift. fx rejser, varigheden af det varme bad, fælles transport og meget andet.
  • Borgersamling Bæredygtigt Forbrug er en del af EU-projektet ”Circular Economy Beyond Waste”, hvor 39 partnere (kommuner, regioner, organisationer og virksomheder) skal finde frem til løsninger inden for bæredygtigt forbrug og cirkulær økonomi. Projektet er delvist finansieret af EU's LIFE IP-program.
  • I Borgersamling Bæredygtigt Forbrug samarbejder Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Frederiksberg, Rudersdal og Vejle Kommune.