Spring til indhold

Ny biblioteksstrategi klar: 'Fælles om biblioteket'

Kultur- og Fritidsudvalget sætter en spændende kurs for fremtiden med ny strategi for bibliotekstilbuddet.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte onsdag den 7. oktober Rudersdal Kommunes nye biblioteksstrategi ’Fælles om biblioteket’. Formålet med den nye biblioteksstrategi er at udvikle og forny Rudersdal Biblioteker, så disse også i fremtiden er et relevant, motiverende og attraktivt tilbud til kommunens borgere.

Biblioteket spiller en væsentlig rolle i mange af borgernes liv, og vi håber sådan, at vi kan imødekomme mange af deres ønsker til fremtidens bibliotek med den nye strategi – som netop er skabt ud fra et samarbejde med borgerne og andre aktører, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (A).

Den nye biblioteksstrategi tager udgangspunkt i fem spor:

  1. Biblioteket som litteratur- og videnshus: Litteratur- og videnshuset tager udgangspunkt i det klassiske bibliotek og udgør kernen i de oplevelser, bibliotekstilbud og -services, som Rudersdal Bibliotekerne udvikler og tilbyder.
  2. Børn og læsning: Biblioteket understøtter den sammenhængende indsats, når det handler om børns læsning og sprogudvikling i samarbejde med skoler og dagtilbud m.v.
  3. Demokrati og fællesskaber: Biblioteket er rum – borgernes mødested for den demokratiske samtale, den gode debat og kulturelle fællesskaber.
  4. ”Det 4. bibliotek”: Rudersdal består af 10 byområder med 3 fysiske biblioteker. Med ”Det 4. bibliotek” kommer biblioteket ud i hele kommunen og med bibliotekstilbud til alle borgere i alternative rammer.
  5. Bibliotekets rolle i byrum og byudvikling: Med bibliotekets mange funktioner som mødested for borgerne er de fysiske biblioteksrammer en samlende generator for byliv og understøtter vækst i kommunens bycentre.

Strategien er blevet til i et samarbejde med borgere, brugere og interessenter både i og uden for kommunen. I forbindelse med hvert tema, har der været afholdt fokusgruppeinterviews, åbent hus-arrangementer, dialogmøder m.m.

Udkastet til den nye biblioteksstrategi har været i høring fra midten af juni til midt august 2020, og i samme periode er der afviklet seks høringsmøder på bibliotekerne.

Interesserede kan læse mere på Rudersdal Bibliotekernes hjemmeside www.rudbib.dk/fremtidens-biblioteker, hvor alt materiale og opsamlinger fra strategiarbejdet er samlet.