Ny app gør det lettere at give et praj

Med en ny app får du lettere ved at give Rudersdal Kommune besked om fx skader på veje, stier og fortove.

”Giv et praj” er en meget benyttet måde at informere Rudersdal Kommune om en lang række forhold som fx skader på veje, stier og fortove, affald ved en fyldt skraldespand, fund af bjørneklo, hække som dækker for belysning og meget andet.

I 2019 fik vi 907 borgerhenvendelser via ”Giv et praj”, i 2018 var tallet 777.

Med en ny app får du en langt bedre mulighed for at kunne give os et praj direkte på stedet, hvor du opdager det, du gerne vil fortælle os om.

Du kan naturligvis få den både til Android og iPhone. Find den i Google Play og Apples App Store ved at søge på ”Giv et praj Rudersdal”.

‌Læs mere på rudersdal.dk/givetpraj‌