Spring til indhold

Ny, ambitiøs klimaplan sætter kursen

Borgmester Ann Sofie Orth og udvalgsformand Court Møller hilser kommunens klimahandlingsplan velkommen i en lille video.

En enig kommunalbestyrelse har vedtaget en ambitiøs DK2020-klimahandlingsplan for hele Rudersdal – nu skal den ud og leve og skabe engagement og handling blandt borgere og lokale virksomheder. 

Med planen som kompas skal der nu handling til for at skabe fremtidens grønne Rudersdal og de nye muligheder, som den grønne omstilling er med til at skabe.

Rudersdal Kommunes klimahandlingsplan

Planen mødes med begejstring af borgmester Ann Sofie Orth (K) og formand for Klima- og Miljøudvalget Court Møller (B):

- Planen er resultatet af en masse engagerede borgeres arbejde, en stærk politisk vilje og et godt arbejde i forvaltningen. Dertil kommer, at borgere, foreninger og vores virksomheder vil det, der skal til, så vi lykkes. Det er jeg særdeles tilfreds med, siger Ann Sofie Orth.

En klimahandlingsplan som er i front i Danmark

Og klimaplanen er en særdeles ambitiøs en af slagsen, fastslår Court Møller (B), formand for Klima- og Miljøudvalget:

- Vores mål om at være klimaneutral i 2040 er ambitiøst, og det er det i høj grad, fordi det også er meget realistisk. Det skyldes, at vi opererer med kendte, afprøvede løsninger og ved, hvad det kræver – især af omstilling til fjernvarme og vores ambition om at få mange flere elbiler på vejene. Vi har simpelthen en klimahandlingsplan, som er i front i Danmark.

Nu skal planen ud og leve og skabe værdi – vi skal intensivere samarbejdet og dialogen om nye løsninger på de fælles mål i klimaplanen. Alle kan gøre en indsats. Det gælder Rudersdal Kommune selv, borgerne, foreninger og lokale virksomheder, hvoraf en del allerede har gang i en række grønne tiltag som genanvendelse af ressourcer og energibesparelser.

National klimahandledag til foråret

Borgere og foreninger i lokalsamfundet kan se frem til igangsættelse af egne klimahandlinger og aktiviteter. Det gælder ikke mindst, når Rudersdal til foråret deltager i Verdensmålsugen.

Den finder sted i uge 17, og som en del heraf afvikles en national klimahandledag den 27. april 2023, Mere følger om dagen og deltagelse.

Reduktion af CO2 og andre mål i vores hverdag

CO2-reduktion som middel til at blive klimaneutral og tiltag for at tilpasse os klimaforandringer er konkrete, målbare dele af Rudersdals klimahandlingsplan. Ligeledes rummer planen andre væsentlige mål for vores allesammens daglige liv:

 • Ny varmeforsyning til erstatning for de nuværende ca. 11.000 naturgasfyr.
 • Nye transportformer med mindre støj og forurening.
 • Mange flere deleordninger af redskaber, transportmidler, tøj eller viden og erfaringer med den grønne omstilling.
 • Renere søer og vandløb med beslutningen om separatkloakering i hele kommunen for at stoppe de mange overløb med spildevand.
 • Flere vilde haver og grønne facader for at styrke biodiversiteten.
 • Nye omstillingsfælleskaber og netværk hvor kommune, borgere, foreninger og lokale virksomheder samarbejder om fælles (klima)mål og samtidig opbygger nye relationer og fællesskaber.
 • Mindre forbrug, mindre affald og mere genanvendelse.
 • Etablering af et klimaråd for at få borgerne med ind og give gode råd og idéer til Kommunalbestyrelsen om, hvordan vi kommer i mål.

Om DK2020 - klimahandlingsplaner for hele Danmark

 • DK2020-projektet er den danske oversættelse af et internationalt koncept for ambitiøs klimaplanlægning, som er udarbejdet af netværket af klimaambitiøse byer, C40 Cities.

  Målet er, at alle verdens byer bidrager til at opnå Parisaftalens målsætning om at holde de globale temperaturstigninger under 2 °C og helst under 1,5 °C for at forhindre katastrofale klimaforandringer.

  Byerne skal samtidig vise, hvordan de tilpasser sig klimaforandringerne.

  En DK2020-klimahandlingsplan indeholder bl.a. en reduktionssti frem mod klimaneutralitet senest i 2050 (Rudersdals mål er 2040), opstille ambitiøse delmål, være handlingsorienteret og beskrive processen for en løbende opfølgning på, hvordan det går med at gennemføre mål og indsatser.

  Der lægges desuden vægt på, at planen har taget afsæt i et bæredygtighedsbegreb, der også rummer en social, økonomisk og miljømæssig dimension.

  I Danmark er det Kommunernes Landsforening, regionerne og Realdania, der står bag projektet og har hjulpet kommunerne med at tilpasse deres klimahandlingsplaner til Parisaftalens målsætninger, mens CONCITO er fagligt sekretariat og videnspartner.

  Realdania DK2020