Spring til indhold

Ny alkoholkultur i Rudersdal?

Kom og hør sangerinde Mathilde Falch synge og fortælle om sin personlige historie om livet med alkohol til en aften, hvor der bliver sat spot på alkoholkulturen i Rudersdal. Teglporten Rusmiddelcenter og Frivilligcenter Rudersdal står for arrangementet - og du er inviteret.

Danmark har en kedelig førerrolle i forbruget af alkohol, og Rudersdal er en af de tre kommuner i Danmark, hvor der bliver drukket mest. I Nordsjælland drikker man 24 procent mere rødvin end landsgennemsnittet og næsten hver tiende voksne drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Samtidig har den såkaldte drukkultur blandt unge længe været i søgelyset. 62 procent af de unge mellem 15 og 30 år i Rudersdal svarer i en ny undersøgelse, at de har mistet kontrollen pga. alkohol indenfor de sidste 12 måneder. Det er dobbelt så mange som gennemsnittet på landsplan.

Temaaftenen sigter efter at samle alle interesserede for i fællesskab at finde bud på nye veje til at bryde med den kedelige udvikling. Udover Mathilde Falcks personlige fortællinger vil aftenen byde på gruppearbejde og debat om alkoholkulturen i familier, skoler og på jobbet i Rudersdal. Herudover vil Rusmiddelcentret fortælle om tilbud til mennesker med overforbrug af alkohol, som også rummer tilbud i form af familieterapi. Endelig kan du høre om, hvordan frivillige arbejder med selvhjælpsgrupper for pårørende til misbrugere.

Temaaftenen kan være af særlig interesse for pårørende til mennesker med et alkoholmisbrug, venner og alle andre, der kan være personligt eller fagligt berørt af alkoholmisbrug. Den kan også være interessant for som har et overforbrug af alkohol eller som måske er på vej til at få det. Du skal melde dig til temaftenen hos Frivilligcenter Rudersdal via mailen:

info@frivilligcentret.dk

Temaaftenen foregår den 3. februar 2022 fra 19 – 21, i Store sal v. Birkerød Bibliotek.

Du kan kontakte Teglporten Rusmiddelcenter, hvis du vil vide mere om centret eller temaaftenen tlf.: 46 11 31 20

Læs mere om arrangementet hos Frivilligcenter Rudersdal :

Temamøde - En ny alkoholkultur i Rudersdal​