Nu kan unge i Rudersdal blive brandkadetter

Unge med brandmandsdrømme får nu muligheden for at teste jobbet som en såkaldt brandkadet af i Rudersdal. Brandkadetterne er et landsdækkende initiativ, der skal give unge indblik i brandmandsverdenen med fokus på faglighed og fællesskab.

Et nyt initiativ er ved at gøre sit indtog i Rudersdal. Det er projektet Brandkadetterne, der er blevet etableret i et samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen, Kulturområdet i Rudersdal Kommune, folkeskoler i kommunen og andre aktører. Brandkadet-projektet har et socialt sigte og er designet til også at inkludere unge med skolemæssige, personlige eller sociale udfordringer, idet projektet også sætter fokus på den personlige udvikling. 

Brandkadetprojektet består af to dele: en grunduddannelse og et korps af uddannede brandkadetter. Grunduddannelsen og minimum et år i Brandkadetkorpset er tænkt som et samlet forløb, da det særligt er i Brandkadetkorpset, at deltagerne vokser med opgave og ansvar. 

Brandkadetkorpset er et tilbud til unge under 18 år, som har gennemført grunduddannelsen. De uddannede kadetter deltager i undervisningsaftner, øvelser og opvisninger, og fungerer herudover som mentorer, undervisere, vejledere for de nye brandkadetter under grunduddannelsen. 

Samarbejdspartnere og udvælgelse af unge
Brandkadetprojektet vil have base på Nærum Brandstation. Endvidere arbejder Ung i Rudersdal med at gøre Nærum Ungecenter til et omdrejningspunkt for aktiviteter målrettet unge, skabt i fællesskab med lokalmiljøet, foreninger og erhvervsliv mv. 

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (A) fortæller, at man fra kommunens side ser projektet som et læringsprojekt med et socialt fokus: ’Projektets formål er at støtte unge i at blive kompetente og ansvarlige medborgere ved at give dem en meningsfuld uddannelse og dertil mulighed for at uddanne sig som brandmand.´

Der skal udpeges 12 unge til at deltage i projektet. Udskolingen er valgt, da projektets målgruppe er unge i alderen 13-18 år.

Der er afsat 100.000 kr. til Brandkadetter i 2018 og 2019. Herudover gives der fondsstøtte fra Velux fonden og Trygfonden.