Spring til indhold

Nu kan du også sortere mad- og drikkekartoner

Rudersdal Kommune giver grønt lys til, at alle nu kan frasortere bl.a. juice-, saft- og mælkekartoner til genanvendelse. Det gælder både for boliger med egne affaldsbeholdere og boliger med fælles beholdere.

Mad- og drikkekartoner, der traditionelt fylder rigtig godt op i den almindelige danske husholdning, er nyeste skud på stammen i Rudersdal Kommunes indførelse af affaldssortering. Fra 1. januar kan du sortere de forskellige slags mad- og drikkekartoner til genanvendelse.

I løbet af januar gør vi desuden reklame for den nye ordning, når skraldemanden alligevel er rundt og tømme beholderne.

Boliger med egne affaldsbeholdere får en hænger på beholderen til plast / papir med information om det nye tiltag, mens boliger med fælles beholdere får sat et ekstra klistermærke på beholderen til plast.

Kartoner skal sorteres sammen med plast

Kartonerne skal afleveres i samme beholder som plast. For boliger med egne beholdere betyder det, at du skal aflevere det i rummet til plast i beholderen til plast / papir.

Når kartoner skal sorteres sammen med plast, skyldes det, at det anlæg i Tyskland, som er slutdestinationen for de forskellige materialer, rent teknisk er i stand til at håndtere og adskille plast fra mad- og drikkekartoner.

Der er ingen ændring i, hvor tit du får tømt din beholder, det sker stadig hver tredje uge.

Læs meget mere om den nye ordning:

www.rudersdal.dk/madogdrikkekartoner

Se også:

www.norfors.dk/da-DK/Genbrugspladser/Hvad-sker-der-med-dit-affald.aspx

Sortering af mad- og restaffald fra april

I 2022 skal alle borgere sortere madaffald fra restaffaldet. Madaffald er et meget vigtigt element i de nationale målsætninger om at opnå en høj genanvendelse  af affaldet i de private husholdninger.

Den nye ordning bliver indført i et område ad gangen fra april til udgangen af året.

Sortering af madaffald betyder, at du ikke længere kan bruge dit nuværende affaldsstativ med sæk til dagrenovation. I stedet får du en ny beholder på hjul som dem, der allerede bruges til at sortere fx glas og metal.

Boliger med egne affaldsbeholdere får besked i e-Boks ca. tre måneder, før beholderen ankommer.