Spring til indhold

Nu går vaccination af sårbare borgere i gang i Rudersdal

Den store opgave med at vaccinere mod Covid-19 er gået i gang. I starten vil vaccination blive tilbudt i en prioriteret rækkefølge, som fastlægges af Sundhedsstyrelsen ud fra sundhedsfaglige vurderinger. Kommunen har ingen indflydelse på rækkefølgen, da den alene følger de nationale retningslinjer.

I den kommende tid er det borgere over 65 år, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje fra kommunens hjemmepleje, der får tilbud om at blive vaccineret mod Covid-19.

Vaccinationerne vil foregå på en vaccinationsklinik, og som udgangspunkt skal borgerne selv stå for transporten til klinikken. Der er dog tilfælde, hvor kommunen hjælper med transport. Det gælder fx, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og det ikke er muligt for dig at komme til vaccinationsklinik ved egen hjælp eller med hjælp fra dine venner eller pårørende.

Mulig hjælp til transport

Kommunen har ikke mulighed for at oplyse, hvornår man vil kunne blive vaccineret. Alle borgere får besked i e-Boks, når det er deres tur til at blive vaccineret. Hvis du evt. er fritaget for at modtage digital post, vil du i stedet få brev med posten. Borgerne skal herefter som udgangspunkt selv booke tid til vaccination og finde ud af transport til vaccinationsklinikken.

Kommunen hjælper alene med transport i de situationer, hvor borgeren har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det kan fx være i de situationer, hvor borgeren har brug for at sidde i kørestol under transporten eller eventuelt har brug for ledsagelse. I de konkrete situationer vil det ligeledes være kommunen, der booker tid til vaccination.

Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune er på nuværende tidspunkt bekendt med de borgere, som har brug for hjælp med transport til vaccination.

Håber på pårørendes hjælp

Rudersdal Kommune arbejder intenst på, at borgere og medarbejdere bliver vaccineret efter Sundhedsstyrelsens rækkefølge og retningslinje. Borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive (V), håber derfor også på, at pårørende vil hjælpe med bestilling af tid og transport:

”Det at vaccinere så store dele af befolkningen på så kort tid er en stor og kompleks samfundsmæssig udfordring. Det er naturligvis samtidig vores ønske at samtlige borgere, som ønsker at blive vaccineret, også får mulighed for det. Vi er derfor meget taknemmelige, over alle de pårørende som kan træde til og vil hjælpe deres kære familiemedlemmer med at bestille tid til vaccine og med kørsel”, siger Borgmester Jens Ive (V).

Hvis du har en varigt nedsat funktionsnedsættelse, og ikke kan komme til vaccinationsklinikken ved egen hjælp eller med hjælp fra pårørende, kan du kontakte kommunens Center for Hjælpemidler tlf. 46 11 51 01 om hjælp til transport. Hvis du har handicapkørsel, skal du bruge denne.

Du kan læse nærmere om Sundhedsstyrelsens aktuelle prioritering og selve vaccinationsprogrammet i det følgende link: 
Sundhedsstyrelsen - om Covid19 vaccination