Nu får Cathrinelystparken en ny blodbøg

Nu er tiden kommet, hvor der plantes en ny blodbøg i Cathrinelystparken i Birkerød.

fredag den 20. april kl. 15 griber formand for Miljø- og Teknikudvalgt, Court Møller, spaden og er med til at plante en ny blodbøg i nærheden af den gamle, hvoraf nu kun resterer en stamme.

Mens den nye blodbøg bliver plantet, er træskulptøren Save Niels med sin motorsav i fuld gang med at skære ansigter ud af den fire meter høje reststamme fra det gamle træ.

Angrebet af kæmpesporesvamp

Da den gamle blodbøg i Cathrinelystparken måtte lade livet i oktober 2015, skyldtes det, at det bevaringsværdige træ var angrebet af kæmpesporesvamp.

En ekspert fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vurderede træet og konkluderede, at træet var så hårdt medtaget, at det udgjorde en alvorlig risiko og burde fældes hurtigst muligt.

Svampen, der fandtes hele vejen rundt om træet, nedbrød de store holderødder, og træet ville typisk vælte i fuld længde og trække resterne af rodsystemet med op af jorden.