Spring til indhold

Nu begynder dialogen om adskillelse af spildevand og regnvand i Holte-området

På et tidspunkt kommer det til at foregå lige uden for deres egen dør og på deres egen grund, så nu får borgerne en stemme i arbejdet med at adskille spildevand og regnvand i Holte, Dronninggård og Øverød. Det store projekt skal bane vej for renere søer og vandløb.

Novafos’ planer for Holte-området, hvor spildevand og regnvand skal adskilles, er endnu kun på tegnebrættet. Men på et tidspunkt – inden for de næste par år – bliver planerne konkrete for de første borgere.

Når det sker, skal der graves op på vejene, og de enkelte grundejere skal lægge et ekstra rør til regnvand på deres grund. Alt sammen for at der ikke længere skal løbe spildevand til søerne, når det regner.

Projektet skal stoppe mange års forurening af søerne og reducere risikoen for oversvømmelser.

Nu sætter Novafos og Rudersdal Kommune en proces i gang, som skal sikre, at grundejerne får det bedst mulige udgangspunkt for at følge med i projektet.

Møde 24. november med grundejerforeningerne

Tirsdag den 24. november afholdes et virtuelt møde med repræsentanter for omkring 20 grundejerforeninger. Desuden deltager Danmarks Naturfredningsforening, Novafos, Rudersdal Kommune samt Miljø- og Teknikudvalget. Endelig er kommunalbestyrelsen inviteret.

På mødet fortæller Rudersdal Kommune og Novafos om planerne for separatkloakering, og der er mulighed for spørgsmål og debat.

Følgegruppe skal skabe en tæt dialog

Efter mødet nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra hvert af de tre områder, Holte, Dronninggård og Øverød, samt repræsentanter for interesseorganisationer.

Disse bliver efterfølgende indkaldt til en møderække, hvor relevante spørgsmål drøftes.

Formålet med følgegruppen er at skabe mulighed for en tæt dialog, som kan sikre, at foreningernes ønsker og behov til processen bliver hørt, og de enkeltes lokalkendskab bliver brugt i arbejdet.

Mere info

‌rudersdal.dk/omraadeplaner‌

Referat fra møde i kommunalbestyrelsen 1. april 2020

Referat fra møde i Miljø- og Teknikudvalget 15. januar 2020​

Resumé af områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød

Områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød (bemærk rapport på 143 sider)