Nu åbnes der for besøg på de sociale botilbud

Siden den 4. april har der været udstedt midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af coronavirus. Nu åbnes der igen for besøg på sociale tilbud for de nærmeste pårørende med en række forholdsregler. Blandt andet skal besøget foregå udendørs, og man skal stadig holde afstand. Læs mere om retningslinjerne for besøg her.

Åbningen for besøg glæder formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune, Birgitte Schjerning Povlsen:

Det er glædeligt, at nærmeste familie og pårørende igen kan besøge deres kære. Det har en markant betydning for deres trivsel og mentale sundhed. Selvom medarbejderne på botilbuddene har gjort et fremragende arbejde med at skabe gode rammer for beboerne under besøgsforbuddet, så er åbningen et stort lyspunkt i både beboernes og de nærmeste pårørendes liv.

Sådan kan besøgene foregå

De sociale tilbud i Rudersdal Kommune har den sidste uge arbejdet på at fastlægge de nye besøgsrammer, så de kan imødekomme retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og social- og indenrigsministeriet. Besøgsrestriktionerne ændres i hovedtræk på følgende måde:

  • Alle borgere på botilbud kan nu få besøg på udearealer
  • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende
  • Der gives mulighed for, at borgere under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over
  • Visse dagtilbud undtages helt fra besøgsforbuddet. Det drejer sig om sociale akuttilbud, sociale stofmisbrugsbehandlingstilbud, beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud

De hidtidige regler om adgang til kritiske besøg under særlige omstændigheder gælder fortsat.

Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og træffer beslutning om, hvordan besøgene rent praktisk kan foregå indenfor bekendtgørelsens rammer og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af coronavirus.

Hvordan de enkelte botilbud helt konkret afvikler besøgende, kan man orientere sig om på de sociale tilbuds respektive hjemmesider:

Baggrund for besøgsforbuddet

Formålet med besøgsforbuddet har været at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig de pågældende steder mod coronavirus. Forbuddet har været gældende for både fællesarealer, udearealer og de arealer, som beboeren selv råder over.