Novafos har udskiftet kloakledningen i Vejlesø

Arbejdet, som skyldtes et brud på kloakledningen i Vejlesø fra bredden af Vejlesømosen over til stien ved Vejlesøvej, er nu afsluttet.

Status fra Novafos torsdag den 20. december 2018:

Den nye ledning er i drift, og vi transporterer ikke længere spildevandet med slamsugere mellem Dronninggård pumpestation og Holte Havn pumpestation.

I januar monterer vi ballast på den nye kloakledning og fjerner den gamle ledning. Der vil være medarbejdere på søen i forbindelse med arbejdet.

Vi kan ikke undgå at forstyrre

Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag. Der kan være omkørsler og begrænset adgang til søen. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Vi fjerner synlige rester af spildevandet

I den kommende tid vil medarbejdere fra konsulentfirmaet Fiskeøkologisk Laboratorium sejle ud på søen og fjerne eventuelle synlige rester af udledningen fra kloakledningen, inden bruddet blev stoppet. Vi opfordrer borgerne til ikke selv at fjerne dette.

I samarbejde med Rudersdal kommune er vi desuden i gang med at undersøge mulighederne for at genoprette søens vandkvalitet.

Når vi er færdige med at arbejde

Vi reetablerer områder og stier, når vi er færdige med vores arbejde.

Vi renoverer hele kloakledningen

I 2019-2020 renoverer vi de sidste 1000 meter af kloakledningen.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Ole Papsø på telefon 44 20 80 00 eller mail olp@novafos.dk.