NemSag ophører den 31. marts 2019

Rudersdal Kommune har valgt at udfase NemSag med udgangen af marts 2019. NemSag er en løsning, som giver borgere mulighed for at se de fleste af deres personlige sager hos kommunen.

Efter den 31. marts kan man som borger i Rudersdal Kommune ikke længere finde sine personlige sager i kommunens elektroniske arkiver via it-løsningen NemSag, der lukker fra denne dato.
 
Lukningen sker som en naturlig del af Rudersdal Kommunes fortsatte arbejde med at opdatere alle systemer og herunder også den fortsatte afvikling af Min Rude og de systemer og applikationer, som har været en del af dette univers.
 
Min Rude blev således lukket den 11. august 2016.
 
Lukningen af NemSag sker herudover, fordi løsningen ikke længere er tidssvarende, ligesom den langt fra giver borgeren adgang til alle deres sager. Herudover har det heller ikke været uvæsentligt, at leverandøren ikke har været interesseret i at vedligeholde systemet på længere sigt.
 
Rudersdal Kommune prioriterer at kunne tilbyde borgerne løsninger, som giver dem bedst mulig indsigt i egne sager og fortsætter derfor arbejdet med at finde en tidssvarende erstatning for NemSag.
 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil se min sag?

Borgere, som ønsker indblik i deres personlige sager i kommunen, kan uforandret få adgang til disse. Det sker nemmest ved enten at ringe til kommunen eller via hjemmesiden, hvor man som borger kan bede om indsigt i, hvilke oplysninger kommunen har registeret om én.