NemPost lukker ved årets udgang

NemPost, Rudersdal Kommunes digitale postløsning i en årrække, har været under udfasning siden overgangen til Digital Post. Løsningen lukkes nu definitivt.

Med udgangen af 2017 vil den digitale postløsning, NemPost, ikke længere kunne tilgås. Borgere som har dokumenter eller korrespondance fra Rudersdal Kommune liggende i denne løsning, skal derfor senest 31. december 2017 overføre disse til en anden løsning, fx. e-boks.

NemPost har været en del af MinRude og var Rudersdal Kommunes digitale postløsning frem til 1. november 2015, hvor det blev obligatorisk for borgere at modtage post fra det offentlige via den fællesoffentlige løsning, Digital Post.

Som en naturlig konsekvens heraf varslede kommunen den 6. juni sidste år, at NemPost ville blive udfaset, idet kommunen i den mellemliggende periode har sendt al digital post til e-boks.