Spring til indhold

Næste år skal vi også sortere madaffald og kartoner

I løbet af 2022 skal alle borgere sortere madaffald fra restaffald, og samtidig skal mad- og drikkekartoner i samme beholder som plast.

2022 bliver det næste store gennembrud i genanvendelsen af husholdningsaffald i Rudersdal Kommune. Inden årets udgang skal alle borgere sortere madaffald fra restaffaldet og sortere kartonerne sammen med plastaffald.

Det er en udvikling, som Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget, hilser meget velkommen:

- Jeg er glad for, at vi nu har fundet en fornuftig model til at kunne sortere madaffald fra restaffald, siger Court Møller. Madaffald er et meget vigtigt element i vores mål om at kunne genanvende 50 pct. af affaldet i de private husholdninger. Samtidig får vi mad- og drikkekartoner med, og det er jo en type affald, som fylder rigtig meget.

- Med madaffald og kartoner nærmer vi os for alvor målet om at genanvende de ti typer affald, der indgår i regeringens målsætning, fortsætter Court Møller. Nu mangler vi at finde en løsning, så vi også kan sortere de to sidste affaldstyper, nemlig tekstiler og farligt affald.

2-delt beholder erstatter det gamle affaldsstativ

Alle får en ny beholder til at sortere madaffald. Dertil kommer en indendørs køkkenspand og plastposer til at indsamle madaffaldet.

Villaer og rækkehuse med egne beholdere får en beholder med to rum til at indsamle hhv. mad- og restaffald. Beholderen vil erstatte det nuværende affaldsstativ med papirsæk til dagrenovation, der ikke kan benyttes til madaffald. Kommunen tilbyder at afhente affaldsstativet, når man har modtaget den nye beholder.

Den nye beholder skal stå sammen med de genbrugsbeholdere, man i forvejen har, og der gælder de samme krav til underlag og afstand mm. som for disse.

Etageboliger, rækkehuse og kommunale institutioner med fælles affaldsordning får separate beholdere til madaffald. Beholderne indkøbes og ejes af kommunen.

Kartoner skal sorteres sammen med plastaffald

I 2022 skal alle også begynde at sortere mad- og drikkekartoner fra til genanvendelse. Disse skal afleveres i samme beholder som plasten.

Husstande, der som konsekvens ikke har plads nok i deres beholder til plast, kan få en ekstra beholder. Tømmefrekvensen for plast vil være den samme som i dag (hver 3. uge), så udledningen fra bilerne og støjen i villaområderne kan holdes på næsten samme niveau som i dag.

Etageboliger, kommunale institutioner mv. der har større beholdere til plast, skal aflevere mad- og drikkekartoner sammen med plasten og vil også få tømt deres beholder(e) som i dag – hver 2. uge. Ejendomme med større behov vil enten få større eller flere beholdere.

Den videre proces

Frem mod 2022 er Rudersdal Kommune i fuld gang med at forberede den nye ordning, så de første husstande kan få beholdere i løbet af foråret 2022.

Forvaltningen er nu ved at udarbejde nyt affaldsregulativ, der fastsætter reglerne for affaldsordningerne og beregner nye takster, som Miljø- og Teknikudvalget præsenteres for senere i 2021.

Endelig er der sat gang i planlægningen af, hvilke områder der skal have de nye beholdere hvornår.