Spring til indhold

Muligt databrud

Rudersdal Kommune har konstateret, at en række dokumenter, som skulle være lukkede, har været mulige at fremsøge for medarbejdere i Rudersdal Kommune. Det drejer sig om dokumenter udarbejdet i en periode fra 1. kvartal 2018 og frem til december 2020.

Det er alene medarbejdere i Rudersdal Kommune, som potentielt har haft mulighed for at fremsøge disse dokumenter. Kommunen har omfattende sikkerhedsprocedurer og herunder også logning af hvilke dokumenter, der fremsøges for at sikre, at kun de medarbejdere, som bør have adgang til bestemte borgersager og herunder dokumenter knyttet til disse, har adgang. Rudersdal Kommune har ikke kunne påvise, at der er sket misbrug af adgang, eller at medarbejdere uberettiget har søgt adgang til borgeres sager og dokumenter knyttet hertil.
 
Hvis det mod forventning skulle være kommet uvedkommende til kendskab, vurderes de mulige konsekvenser af bruddet at være:
 
  • Offentliggørelse eller videregivelse af følsomme eller fortrolige oplysninger om dig
  • Forsøg på at bruge oplysninger om dig, herunder identifikationsoplysninger, til at udgive sig for at være dig. 
 
For gode råd og information kan der læses mere på fx Sikker digitals hjemmeside
 
 
Baggrunden for det mulige databrud var en teknisk fejl i integrationen mellem kommunens journaliseringssystem, Acadre, og den skabelonløsning Rudersdal Kommune anvender til at effektivisere og standardisere brugen af Word. Rudersdal Kommune vurderer derfor, at andre kommuner har samme problemstilling. Rudersdal Kommune har fået rettet den tekniske fejl, så alle dokumenter nu er journaliseret korrekt. Rudersdal Kommune har indberettet sagen til Datatilsynet.
 
Hvis du som borger har spørgsmål i forlængelse af ovenstående, kan du med fordel henvende dig til det forvaltningsområde, du er i kontakt med eller alternativt skrive til kommunens databeskyttelsesrådgiver, Thomas M. Andersen på dpo@rudersdal.dk.