Spring til indhold

Monumenter i gult og blåt for at støtte Ukraine

Den 24. oktober bliver monumentet for Henrik Gerner på Majpladsen i Birkerød og Genforeningsstenen i Holte svøbt i blåt og gult klæde for at vise støtte til Ukraine. Kom med til markeringen.

På FN-dagen den 24. oktober 2022 markerer Rudersdal Kommune sin støtte til Ukraine ved at dække monumentet for Henrik Gerner på Majpladsen i Birkerød og Genforeningsstenen i Holte i gult og blåt.

Taler, sang og musik på Majpladsen kl. 17

Projektet markeres særligt ved Gernerstatuen på Majpladsen i Birkerød den 24. oktober kl. 17, hvor de 288 ukrainske flygtninge, der bor i kommunen samt ambassadøren for Ukraine er inviteret til at deltage. Borgmester Ann Sofie Orth, Ukraines ambassadør Mykhailo Vydoinyk og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Knud Skadborg holder taler.

Monumenterne er dækket fra 24. oktober til 24. november.

Monumenter fortæller vores historie

Det er ikke tilfældigt at Rudersdal Kommune vælger at markere støtten til Ukraine ved at svøbe mindestenen for Henrik Gerner på Majpladsen og Genforeningsstenen i Holte. Begge monumenter markerer kapitler i den danske historie, der minder om situationen i Ukraine.

Henrik Gerner var præst i Birkerød under svenskekrigene og i 1659 var Gerner med i en sammensværgelse, der havde til hensigt at generobre Kronborg Slot fra svenskerne. Planen mislykkedes og i stedet blev Gerner selv fængslet under Kronborg i en ussel celle uden vinduer, hvor han sad lænket til murværket.

Indsvøbning af Genforeningsstenen i Holte markerer, at Sønderjylland i 1920 blev genforenet med Danmark.

De to lokalhistoriske foreninger Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen (HISTOP) Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM) har bidraget til udvælgelsen af monumenterne og det er også dem, der står for tildækning af de to monumenter.

HISTOP og BLAM er en stor ressource, når det gælder lokalhistorisk indsigt og bidrager i høj grad til formidlingen af Rudersdals historie, ofte i tæt samarbejde med Rudersdal Museer.

Kulturminder pakkes ind verden over

Initiativet kommer på opfordring af den ukrainske ambassade, som har bedt kommuner og statslige organisationer om at bakke op om projektet It's Not Over, som er en kulturel og politisk happening, der udviser solidaritet med Ukraine. Det gøres ved, at byer verden over symbolsk pakker ikoniske kulturminder ind, fx med sandsække, stillads eller tekstiler. Indpakningen er en reference til de forsøg, der i Ukraine bliver gjort for at skærme og redde landets materielle kulturarv fra de russiske angreb. Håbet er at skabe opmærksomhed om, at krigen i Ukraine er et anliggende, der kommer hele Europa ved.