Spring til indhold

Mød kommunalbestyrelsesmedlem Julie Quass

Læs et kort interview med Julie Quass, medlem af kommunalbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune, hvor hun fortæller om arbejdet i Folkeoplysningsudvalget.

Julie_Quass_rudersdal_011221_006.jpg

 Lidt om Julie Quass

Jeg hedder Julie Quass, er 44 år og er født og opvokset i Birkerød og bor nu i Holte med min mand og tre børn. 

Jeg er uddannet advokat, men arbejder nu som juridisk chef i en virksomhed.  Jeg blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti ved sidste kommunalvalg og sidder i Folkeoplysningsudvalget som repræsentant for kommunalbestyrelsen.

Jeg har tilbragt en stor del af mit liv i en håndboldhal, da jeg selv har spillet håndbold først for Birkerød Håndboldklub og sidenhen for Holte Håndbold og sidst FIF på Frederiksberg, og nu spiller alle mine tre piger for Holte Håndbold/Rudersdal Håndbold. Og jeg selv er aktiv frivillig i klubben som holdleder for to af holdene.   

Den fritid, der er tilbage, bruges sammen med venner og familie samt på løb i vores skønne natur.

Hvad betyder det for dig at være en del af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune? 

Jeg er rigtig glad for at være en del af Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal, da det er så vigtigt, at vi har et aktivt og velfungerende foreningsliv, hvor der er plads til alle. Danmark har et unik foreningsliv og det skal vi værne om. Vi har mange frivillige, men jeg kan desværre også se, at mange af de frivillige er ældre borgere, og vi skal sikre os, at vi får givet denne vigtige kultur videre til de næste generationer, for vi kan kun have et velfungerende foreningsliv, hvis vi har mange frivillige. Jeg håber, at jeg kan være med til at skabe øget opmærksomheden omkring dette og sikre, at vi bliver ved med at have et aktivt og velfungerende foreningsliv.  

Hvorfor er det vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg?

Det er vigtigt at have et Folkeoplysningsudvalg, fordi det er med til at understøtte vores fritids- og foreningsliv i Rudersdal. 

Og et aktivt og velfungerende fritidsliv er med til at give vores borgere en sund fritid med mulighed for at få nye venskaber samt dyrke venskaber og derigennem skabe et lokalt tilhørsforhold. 

Igennem det arbejde, der foretages i Folkeoplysningsudvalget, er vi med til at understøtte et aktivt og velfungerende foreningsliv for alle, uanset om du er barn, ung eller voksen. 

Hvad er dit håb for de næste fire år – hvor du er en del af Folkeoplysningsudvalget men også for det arbejde udvalget udfører mange år ud i fremtiden? 

Der er så mange børn og unge der mistrives derhjemme og i skolen. Derfor er det rigtigt vigtigt, at vi som kommune sørge for at have tilbud også til børn og unge, så vi kan tilbyde dem et frirum fra hverdagen. For jeg tror på, at et sund fritidsliv er med til at styrke børns trivsel, selvværd og kammeratskab. 

 

Og her til sidst - Er der særlige områder/emner inden for Folkeoplysningsområdet du ønsker der skal være særlig fokus på? 

Jeg er meget optaget af, at vi skal have tilbud til alle, uanset hvem man er og hvilke behov man har. Undersøgelser viser, at kun 10% af børn med særlige behov er aktive i foreningslivet. I Rudersdal har vi ca. 200 børn, der modtager specialundervisning og mange af dem er ikke aktive i foreningslivet, til trods for at vores foreninger har plads og kan rumme dem. Jeg vil derfor gerne sætte øget fokus på dette, eventuelt igennem et samarbejde med Specialsport.dk, der er en non profit organisation, der hjælper børn og unge med særlige behov og handicap til et aktivt foreningsliv, så vi kan hjælpe disse børn og unge ind i et fællesskab og forhåbentlig give dem nogle succesoplevelser og derigennem styrke deres selvværd.