Minister og kommune sætter borgeren i centrum

Sophie Løhde gæstede mandag Rudersdal Kommune, hvor hun fik konkret inspiration til, hvordan en enklere lovgivning kan give borgerne bedre service. Det skete under overskriften ’Borgeren i centrum’.

Rudersdal Kommune arbejder hver dag på at gøre servicen mere borgervenlig og koordineret, så borgerne oplever mere gennemsigtighed, og at det er enkelt at søge om ydelser i kommunen, fx plejeboliger, boligstøtte eller kontanthjælp. En af udfordringerne i dette arbejde er en lovgivning, der ofte spænder ben for, at kommuner udnytter det fulde potentiale af digitaliseringens muligheder.

”Vi sætter borgeren i centrum og vil gerne kunne udnytte de muligheder, som blandt andet digitalisering giver endnu bedre, men der er desværre en række barriere, som lige nu hindrer os i at udnytte mulighederne. En af hindringerne er lovgivningen, som ofte gør det umuligt for os at sammenstille data – selv om det helt klart ville give bedre sagsbehandling og langt bedre borgerservice,” siger borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune.

Vil sammenstille data og gøre livet nemmere

Innovationsministeren blev under sit besøg præsenteret for en mulig digital løsning i form af en app, der vil gøre det nemmere at søge ældrebolig. Det er en livsituation, hvor man er følelsesmæssigt berørt, og hvor det kan være uoverskueligt og frustrerende for borgerne og deres pårørende, når de ikke har overblik over hverken muligheder, sagsbehandling, eller hvor man skal henvende sig. Løsningen forudsætter dog, at kommunen må sammenstille data til borgerens brug. Som lovgivningen er i dag, vil det ikke være muligt.

”Som kommune vil vi gerne give et helhedsbillede af borgerens liv og vilkår. Det vil sige arbejde med de muligheder, der er for at samstille data for at forenkle sagsbehandlingen og forbedre borgerservicen, og med afsæt i den enkelte borgers liv og behov. Det er ikke enkelt, for borgerens retssikkerhed er også et vigtigt element her. Vi går gerne først på dette område, men det kræver at ministeren hjælper til,” siger Jens Ive.

Inspireret minister
Innovationsminister Sophie Løhde, var glad for besøget i Rudersdal:

”Det har været et godt besøg i Rudersdal, og jeg har blandt andet fået et indblik i, hvilke barrierer der kan være, når kommunen vil bruge digitale løsninger til at forbedre borgerservicen”, siger Sophie Løhde og fortsætter:

”Rudersdal er ikke den eneste kommune, jeg har besøgt, som peger på, at datalovgivningen forhindrer kommunerne i at give borgerne en bedre og mere sammenhængende service. Det er ærgerligt, og derfor ser jeg også gerne, at reglerne på området bliver ændret, så det eksempelvis bliver nemmere at udveksle oplysninger på tværs af de kommunale forvaltninger”, siger Sophie Løhde.

Ud over casen med ældreboliger diskuterede ministeren og kommunen også barrierer og muligheder i forbindelse med dagtilbudsreform. Rudersdal Kommune har i de seneste år prioriteret sammenhæng mellem dagtilbud og skole (0-18 år) højt.