Mindre bemanding til affald og oprydning i det offentlige rum

På grund af nedsat bemanding kan vi desværre ikke tømme offentlige skraldespande og rydde op på gader og veje lige så hurtigt, som vi plejer.

Du kan derfor opleve, at der går lidt længere tid, før vi kommer ud i de forskellige områder, men vi gør vores bedste for at yde den bedst mulige service.

Med en app til Android eller iPhone kan du bruge din telefon til at give os et praj, hvis du ser en fyldt skraldespand eller henkastet affald. Søg i Google Play eller Apples App Store på ”Giv et praj Rudersdal".

Du kan desværre ikke længere bruge det nummer, der står på den enkelte skraldespand, til at sende en sms til os med besked.

Tag i videst muligt omfang selv dit affald med hjem

Når spandene bliver tømt lidt langsommere, giver det en øget risiko for overfyldte skraldespande og dermed for, at madrester og andet kan tiltrække rotter.

Vi appellerer derfor til, at du under de nuværende omstændigheder ikke smider mere affald i allerede fyldte skraldespande og i stedet tager dit affald med hjem.