Spring til indhold

Milliontilskud til cykelsti på Hørsholm Kongevej

Stor glæde i Rudersdal Kommune over tilsagn om støtte fra staten – målet er at skabe en tryg ramme for mange flere cykelpendlere på den trafikerede vej.

I dag blev spændingen udløst: Fra Transportministeriet kom den glædelige nyhed, at Rudersdal er blandt de kommuner, som får støtte fra den statslige cykelpulje. Dermed er vejen banet for en cykelsti på den meget trafikerede Hørsholm Kongevej.

Det kommende projekt omfatter strækningen mellem Kongevejen i syd og Sandbjergvej i nord - en strækning på fire km, dvs. i alt otte km ny cykelsti.

Cykelstien skal skabe en tryg og sikker ramme for de mange, som gerne vil hoppe på cyklen for at køre til og fra arbejde eller studie.

Anlægsarbejdet forventes at kunne begynde medio 2023.

Der forventes 1.000 flere cyklister om dagen

Den travle trafikvej giver i syd direkte adgang til en supercykelsti mod København og skaber forbindelse mellem Holte Station og DTU Science Park i nord med ca. 4.300 ansatte.

Baseret på prognoser og målinger af aktiviteter, som kan øge mængden af cyklister, er det vurderingen, at cykelstien vil tiltrække mange nye cyklister – forventeligt op mod 1.000 om dagen.

Rudersdal har søgt om 50 pct. støtte gennem cykelpuljen. I alt 39 cykelprojekter er blevet tilgodeset på landsplan, og Rudersdal har sikret sig en pæn stor del af midlerne, nemlig 17.250.000 kr. Projektet vil i alt løbe op i ca. 34,5 mio. kr.

Projektet er tidligere vedtaget i kommunalbestyrelsen, og cykelstierne er indarbejdet i kommunens investeringsoversigt – dog med det forbehold, at stierne kun ville blive udført, hvis der blev opnået en 50 pct. finansiering via tilskud fra cykelpuljen, hvilket nu er sket.

Den kommende cykelsti er den sidste store manglende brik i at skabe et sammenhængende cykelstinet mellem Nordsjælland og København. Strækningen har således afgørende betydning for at realisere den kommende supercykelsti Espergærde-Holteruten.

Cykelstien er også et vigtigt element i kommunens klimaindsats, hvor det er målet, at mange flere bruger cyklen som transportmiddel.

Ringe trafiksikkerhed og tryghed

Baggrunden for projektet er, at trafiksikkerheden og trygheden på Hørsholm Kongevej i dag er meget ringe, strækningen er uforsvarlig i forhold til tryghed og trafiksikkerhed. Det betyder, at ganske få cyklister bruger vejen.

Trafiktællinger på vejen viser, at der dagligt kører ca. 5.300 biler på strækningen, men kun 50-100 cyklister.

Hørsholm Kongevej er præget af høj fart. 15 pct. af bilerne kører mindst 92,4 km/t, selv om hastighedsbegrænsningen er 80 km/t.

Ud over den meget høje fart er vejen utryg for cyklister på grund af smalle kørespor og kantbaner, som gør at cyklisterne kan blive presset og derfor må trække ud i den bløde og nogle steder stejle rabat.

Problemet bliver forstærket af bilernes høje fart og den begrænsede oversigt pga. bakketoppe og parkerede biler på hele strækningen. Desuden er der flere steder faste genstande og søer tæt ved vejen, som øger risikoen for alvorlige ulykker.