Mere strøm til elbilen

Med foreløbig otte nye ladestandere i kommunen inden årsskiftet får bilister med en elbil nu lettere ved at tanke strøm.

Bag initiativet, som Miljø- og Teknikudvalget netop har sagt ja til, står firmaet CLEVER, der ejes af en række energiselskaber. Ladestanderne går godt i spænd med udvalgets målsætning for grøn transport, som er et blandt mange elementer i den nye klima- og energipolitik.

Der var lagt op til, at ladestanderne skulle placeres ved stationerne i Holte, Birkerød, Nærum og Vedbæk. Senere skulle Skodsborg Station følge, når et projekt for ombygning af forpladsen og etablering af p-pladser ligger klart.

Alternativ placering nær bycentre undersøges

Efter Miljø- og Teknikudvalget behandlede indstillingen på sit møde 14. september, skal forvaltningen imidlertid – sammen med CLEVER - drøfte muligheden for alternative placeringer af opladere i nærheden af bycentrene.

- Jeg er overbevist om, at etablering af ladestandere kan fremme brugen af elbiler, da standerne kan benyttes af alle typer af elbiler, siger udvalgsformand Court Møller. I første omgang nøjes vi med at knytte en enkelt p-plads til hver ladestander, og hvis behovet så viser sig at være større, kan vi udvide med endnu en plads.

Firmaet CLEVER får tilskud fra EU under projektet MECCOR, der løber frem til 2017. Det betyder, at selv om der på nuværende tidspunkt ikke er et stort marked for ladestanderne, er tilskuddet tilstrækkeligt til, at opsætningen af dem kan ske uden udgift for Rudersdal Kommune.