Spring til indhold

Mere lys ved skoler øger tryghed

Rudersdal Kommune arbejder med at skabe større tryghed ved at styrke gadelyset i bybilledet.

Vi vil øge trygheden for skolebørnene i det daglige ved at lade gadelyset være tændt en time længere om morgenen i den mørke tid på veje og p-pladser ved kommunens otte skoler - fordelt på 12 matrikler.

Hermed efterkommer vi et ønske fra flere borgere om, at lyset ikke skal slukkes, mens det stadig er tusmørke, og når der er overskyet / regnvejr.

Arbejdet begynder i uge 47 og forventes afsluttet i løbet af en uges tid.

Mere lys på gangstier og i gangtunneler

Vi gør også en indsats for at styrke lys på gangstier og i gangtunneler.

Desuden vil vi i Birkerød skaffe mere lys til de smøger, der fra Teglporten og Wilhelm La Cours Vej fører til Hovedgaden.

Endelig har vi rettet henvendelse til DSB om mere lys ved afsætningslommen ved Birkerød Station.