Medlemmer af nyt naturråd er udpeget

Sammensætningen af et nyt naturråd, der skal give anbefalinger til et fælles Grønt Danmarkskort, er nu på plads.

Fem repræsentanter fra erhvervsorganisationer og fem repræsentanter fra grønne organisationer er indstillet til det lokale Naturråd for Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.
 
En enig styregruppe bestående af natur- og miljøcheferne fra kommunerne har udpeget repræsentanterne.

I løbet af første halvdel af 2018 skal rådet udarbejde anbefalinger til et fælles Grønt Danmarkskort på tværs af de otte kommuner.

Naturrådet giver organisationer og erhvervslivet mulighed for at udarbejde en fælles anbefaling til de otte kommunalbestyrelser, som efterfølgende skal vedtage og indarbejde kortet i kommuneplanerne.

Medlemmerne

De fem erhvervsorganisationer:

  • Landboforeningen Gefion
  • Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug
  • Landbrug og Fødevarer
  • Nordsjællands Landboforening
  • Rudersdal Erhvervsforening

De fem grønne organisationer:

  • Dansk Botanisk Forening
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Friluftsrådet
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

I alt havde 23 foreninger og organisationer indstillet medlemmer til det lokale naturråd. Rudersdal Kommune er sekretariatskommune for det lokale naturråd, der har sit første møde 23. januar.

Mere info:

Møde i Miljø- og Teknikudvalget onsdag den 10. januar 2018 (pkt. 4)

Lokale naturråd(Erhvervsstyrelsen)