Spring til indhold

Mange flere kan få fjernvarme i Rudersdal

Andelen af tilslutninger til fjernvarme forventes at stige markant i de kommende fem-ti år. Samtidig vil selve varmeproduktionen blive mere klimavenlig.

Den kommende klimahandlingsplan har som et af de vigtigste elementer en udbygning af det eksisterende fjernvarmenet. Fjernvarme er afgørende for at nå målet om 85 pct. CO2-reduktion i 2030 og klimaneutral kommune i 2040.

Et stort skridt på vejen er taget, idet forsyningsvirksomhederne Norfors og Holte Fjernvarme netop har præsenteret deres plan for den fremtidige fjernvarmeudbygning. Planen viser eksisterende naturgasområder, der kan få fjernvarme og omfatter det meste af kommunen, hvor borgerne kan forvente at blive tilbudt fjernvarme inden for de næste fem-ti år.

I løbet af efteråret vil kommunen arbejde videre med en egentlig varmeplan, som skal konkretisere udrulningsplanen yderligere.

Udbygningsplanerne for fjernvarmen er et væsentligt led i Strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035, som ud over Norfors og Holte Fjernvarme også tæller Forsyning Helsingør og de fire øvrige kommuner i Nordøstsjælland. Formålet er at skabe et fælles grundlag for den fremtidige varmeplanlægning.

Fjernvarme i størstedelen af husstandene

Norfors’ opdaterede udbygningsplan viser et potentiale for at fjernvarmeforsyne størstedelen af husstandene i Rudersdal Kommune frem mod 2030, eller hvad der svarer til op mod 85 pct. af varmebehovet i kommunen.

Planen er dynamisk og vil løbende blive opdateret i takt med ændringer i rammevilkår og lovgivning.

Sideløbende med udbygningsplanerne har Norfors og Holte Fjernvarme intensiveret indsatsen for tilslutning til fjernvarme i eksisterende fjernvarmeområder, sikre konkurrencedygtige fjernvarmepriser og på at gøre produktionen af fjernvarme grøn.

11.000 naturgasfyr skal udskiftes

”Det er glædeligt, man er så langt i planlægningen, at vi nu kan fortælle, hvilke boligområder som inden for en overskuelig tidshorisont kan forvente at overgå til fjernvarme,” siger borgmester Ann Sofie Orth (K). "Det er en kæmpe udfordring at nå i mål med de omfattende planer, så det vil kræve en massiv indsats fra både kommunen og forsyningsselskaberne. Som kommune vil vi naturligvis presse på og udfordre rammerne for, at det kan lade sig gøre. Jeg håber i hvert fald, borgerne vil tage imod muligheden og på den måde bidrage til den grønne omstilling."

I Rudersdal Kommune er ca. 11.000 naturgasfyr, som skal udskiftes til enten fjernvarme eller varmepumper, så kommunen på sigt får en fossilfri varmeforsyning. Heraf forventes hovedparten tilbudt fjernvarme inden 2030.

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan se frem til, at fjernvarmen bliver udbredt i vores kommune. Det er glædeligt, at vi nu kan se, hvor Norfors og Holte Fjernvarme ser muligheder for udbygning,” siger Court Møller (B), formand for Klima- og Miljøudvalget. ”Nu har vi - sammen med forsyningsselskaberne - en stor opgave med at finde konkrete egnede områder rundt om i kommunen til omkring 18 nye lokale varmeproducerende anlæg, så fjernvarmen bliver baseret på grøn varme.”

Se om du kan forvente at få fjernvarme

På hjemmesiden finder du et kort, der viser Norfors’ udbygningsplan.

www.rudersdal.dk/fjernvarme

De borgere og virksomheder, som ligger uden for kommende fjernvarmeområder, skal i udgangspunktet have andre individuelle løsninger som fx varmepumper.

Heraf vil nogle husstande være beliggende i rækkehuse/tæt-lav bebyggelse, hvor fælles løsninger kan være et relevant alternativ til de individuelle naturgasfyr.

 

Strategi for fossilfri varmeforsyning

 • Strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 samler sig om fem konkrete indsatsområder:

  1. Fossilfri og effektiv fjernvarme 
  2. Udbredelse af fjernvarmen 
  3. Udbredelse af vedvarende energi til områder uden fjernvarme
  4. Ejerskab 
  5. Styrke samarbejde og forankring

  Du kan snarest finde Strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 på hjemmesiden.

  Samarbejdet

  Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner er på varmeområdet knyttet tæt sammen.

  Alle fem kommuner er medejere af og leverer affald til Norfors, og fjernvarmesystemerne er sammenhængende på tværs af kommunegrænserne og de tre forsyningsselskaber Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør.