Spring til indhold

Lokalplan skal bevare kvaliteten i klyngehuse

110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken i Gl. Holte skal have en lokalplan, der kan sikre en sammenhængende og harmonisk bebyggelse.

Byplanudvalget har besluttet, at kommunen kan gå i gang med at udarbejde forslag til en lokalplan for de 110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken syd for Egebækvej ud mod de fredede arealer mellem Attemosevej og Helsingørmotorvejen.

Lokalplanen skal sikre, at fremtidig renovering og vedligeholdelse sker på en måde, som bevarer bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter. Samtidig skal planen give et klarere grundlag for at behandle ansøgninger om til- og ombygninger end den deklaration og byplanvedtægt, som gælder i dag.

I bebyggelsen er de arkitektoniske kvaliteter bundet op på få, men stærke virkemidler, materialer og farver. De gule mursten og det sorte træværk har stor betydning for det helhedsindtryk, som den samlede bebyggelse danner.

Smuk og harmonisk helhed

- Bebyggelsen udgør en smuk og harmonisk helhed, som vi ikke ønsker bliver brudt af forskellige brug af materialer og farver, når ejerne om- og tilbygger eller istandsætter deres huse, siger Anne Christiansen, formand for Byplanudvalget. Derfor ønsker vi en lokalplan, der sætter en ramme for, hvordan vi fremover kan bevare den samlede bebyggelse.

Helt konkret skal lokalplanen bl.a. fastlægge anvendelse og bebyggelsesprocent og sikre de arkitektoniske værdier, som de kan ses fra vej og friarealer. Desuden skal planen beskrive en række elementer såsom:

  • Mulig placering og omfang af alternative energikilder fx solceller og solfangere
  • Placering og omfang af ovenlysvinduer og skorstenspiber
  • Belysning af bygninger og lys på havearealer
  • Klimatilpasning, f.eks. befæstelsesgrader
  • Udearealer, hegn og skure

Grundejerlauget Holte Avlsgaard fik i øvrigt i 2017 kommunens arkitektur- og bevaringspris for sit arbejde med en bevaringsfolder, som detaljeret anviser, hvordan husejerne ved ombygning og istandsættelse kan værne om bebyggelsens helhedstræk og væsentlige bygningselementer.

Det er bl.a. med afsæt i dette grundige arbejde, at kommunen nu sætter gang i lokalplanarbejdet.