Spring til indhold

Lokale hjælpe- og genstartspakker til foreninger i Rudersdal

Nu er der lokale hjælpe- og genstartspakker på vej til særligt coronapåvirkede foreninger i Rudersdal.

Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har netop besluttet at sende to lokale hjælpe- og genstartspakker til coronatrængte foreninger i Rudersdal. Det sker på baggrund af en undersøgelse, hvor kommunens mere end 300 foreninger blev inviteret til at tegne et billede af coronasituationens konsekvenser hos dem.

Undersøgelsen havde til formål at afklare, hvordan man kunne yde ekstraordinær støtte til kommunens foreninger efter en periode præget af nedlukninger og restriktioner.

Undersøgelsen udmunder i støtte

171 foreninger svarede på spørgsmål omkring foreningernes økonomiske situation, medlemssituation, motivationsniveau blandt frivillige samt forestillinger om fremtiden.

”Vi kan se, at en del foreninger har oplevet udfordringer under nedlukningen af kultur- og fritidslivet, ikke mindst i forhold til økonomi og engagement, og derfor er det vigtigt, at vi giver dem en hjælpende hånd,” siger Jens Darket (V), der er formand for Folkeoplysningsudvalget.

”Vi har brug for at ”genstarte” foreningslivet efter nedlukningerne, og derfor sender vi midlertidig støtte til aktiviteter, der kan motivere de frivillige, men også støtte til at justere aktiviteter i forhold til coronarestriktionerne, både i forhold til udstyr og kompetencer,” fortæller Kristine Thrane (A), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

To forskellige hjælpe- og genstartspakker

Den ene hjælpepakke henvender sig til godkendte, folkeoplysende aktivitetsforeninger samt frivillige sociale foreninger, der kan søge støtte til bl.a. aktivitetsudviklende initiativer med fokus på genstart/åbning, herunder underskudsgaranti til enkeltstående aktiviteter.

Den anden hjælpepakke kan søges af godkendte kulturelle foreninger og frivillige kulturaktører med henblik på bl.a. kompetenceudvikling, reduktion af underskud og tilskud til nye, mindre projekter, der afprøver nye formater og inddrager nye målgrupper.

Folkeoplysende voksenundervisningsforeninger kan ikke ansøge, da de i tilknytning til aftenskolernes regnskabsaflæggelse er muligt at indarbejde coronarelaterede udgifter. Aftenskolerne har endvidere haft mulighed for at søge om regeringens hjælpepakker.

Der er i alt afsat 480.000 kr. til formålet.

Der kan ansøges om tilskud i perioden 06.05 til 15.09.2021. Se mere på frivillig.rudersdal.dk.