Spring til indhold

Lokal solcelle-virksomhed producerer energien, der hvor den bliver brugt

Grøn optimering af bygninger har et stort potentiale, når der skal hentes besparelser til klimaregnskabet. I Vedbæk ligger solcellevirksomheden Solar Polaris, der har specialiseret sig i at etablere solcelleanlæg på tagene af store ejendomme. Med over 400 professionelle solcelleanlæg på samvittigheden bidrager Solar Polaris til den grønne omstilling ved at rykke energiproduktionen så tæt på forbruget som muligt.

Man finder dem på tagene af hospitaler, industribygninger, parkeringshuse og såmænd også på et enkelt svensk slot - solcelleanlæg, etableret af Vedbæk-virksomheden Solar Polaris. Erhvervsudvalget i Rudersdal Kommune var onsdag på virtuelt besøg, for at høre mere om deres udvikling og indsats på området. Solar Polaris projekterer større solcelleanlæg, hvilket i praksis betyder, at de varetager alle faser af etableringen, fra skitseforslag og tekniske udregninger til overvågning og drift af anlæggene. Visionen er, at virksomheden skal bidrage til den grønne omstilling på en måde, der kommer både virksomheder, investorer og samfundet til gode. Det viser sig eksempelvis i den måde virksomheden rådgiver kunderne på, hvor der tages højde for den samlede C02-reduktion – og ikke kun den isolerede klimabesparelse som solcelleanlæggene leverer. 

Fra central til decentral energi

Solcelleanlæg, og deciderede solcelleparker, er ikke et usædvanligt syn i landskabet længere. Men Solar Polaris fremhæver placeringen af solcelleanlæg på bygninger, som en særlig god måde at udnytte teknologien på. Det handler bl.a. om, at energisektoren står i en transformation fra central til decentral energi. 

 ”Vi arbejder på at decentralisere energiproduktionen. Det betyder i praksis, at vi forsøger at producere så meget energi som muligt, så tæt på der hvor den skal bruges. Det kan for eksempel være solcelleanlæg på tagene af de større industrivirksomheder, hvor vi kan se, at det virkelig batter noget”, siger Karsten Hillmann, Adm. Direktør i Solar Polaris.

Energiforbrug i bygninger udgør ifølge Energistyrelsen næsten 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Der vil derfor være en stor gevinst at hente for klimaet, hvis det lykkes at gøre driften af bygninger mere grøn.

Positivt med en opsøgende kommune

Rudersdal Kommune har i foråret 2021 gennemført en række erhvervspanelmøder med fokus på den bæredygtige udvikling. Mere end 100 virksomheder har bidraget og flere har netop efterspurgt vejledning om bæredygtig energiforsyning. 
 
Administrerende direktør Karsten Hillmann mener det er positivt, at Rudersdal Kommune er opsøgende i dialogen med områdets virksomheder: 

 ”Vi er glade for at være inviteret med i kommunens erhvervspanel. Vi værdsætter, at kommunen forsøger at være en attraktiv samarbejdspartner og brobygger for det lokale erhvervsliv. For os giver det også nye samarbejdsmuligheder med de lokale virksomheder.”
 
Karsten Hillmann fortsætter: ”Vi oplever, at de nationale regler på energiområdet ikke altid understøtter den grønne omstilling optimalt og er glade for, at Rudersdal Kommune vil bidrage til at gøre de nationale myndigheder opmærksom på udfordringerne.

Formand for Erhvervsudvalget, Randi Mondorf, er enig i denne udvikling:

 ”Som moderne kommune i dag er det nødvendigt at facilitere en god dialog med de lokale virksomheder. Det gælder både i forhold til samarbejdet virksomheder og kommune imellem, men i allerhøjeste grad også for at sikre et godt samarbejde virksomhederne imellem. Vi er glade for lejligheden til at få endnu større forståelse for virksomhederne her i Rudersdal, og indsigt i hvilke udfordringer de møder i hverdagen, som vi måske kan være med til at løse. Og så gør det mig stolt at opleve, når en virksomhed i Rudersdal på denne måde gør en indsats for den grønne omstilling.”

Solar Polaris har ligget i Vedbæk siden 2017 og er ejet af Solar-koncernen, som er en børsnoteret nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed med i alt ca. 3.000 ansatte og en årlig omsætning på mere end 11 mia. kr.

Se flere virksomhedsportrætter