Lokal murervirksomhed vinder Erhvervsprisen for årets samarbejde

Birkerød-virksomheden Murermester Michael E. Larsen A/S vinder Rudersdal Kommunes Erhvervspris for 2. halvår af 2017. Det sker i kategorien ”Årets samarbejde” for stort socialt ansvar og dedikeret samarbejde.

Man behøver bestemt ikke være en stor, internationalt orienteret virksomhed for at kunne udvise social ansvarlighed eller for at afse ledelsestid til at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med kommune og andre aktører om markedsføring af erhvervsuddannelser og udvikling af muligheder for borgere, som befinder sig i yderkanten af arbejdsmarkedet.
 
Det er vinderen af Rudersdal Kommunes erhvervspris for 2. halvår af 2017 et enestående eksempel på. 

Murermester med fokus på unge og flygtninge

Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd har på sit seneste møde valgt Birkerød-virksomheden Murermester Michael E. Larsen A/S, som vinder i kategorien ”Årets samarbejde”.
Murermester Michael E. Larsen A/S er en lokal murervirksomhed, der har haft et åbent og fleksi¬belt samarbejde med Rudersdal Kommune gennem en årrække.
 
Michael E. Larsen viser stor rummelighed over for borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Desuden har ejeren, Michael E. Larsen, stor interesse i at uddanne unge og bidrage til markedsføring af erhvervsuddannelser m.v.
 
Virksomheden er desuden en del af projektet branchepakker til flygtninge, hvor der er etableret praktikpladser med henblik på opkvalificering af flygtninge så de er klar til arbejdsmarkedet.  Virksomheden har desuden p.t. en flygtning ansat i ordinært arbejde. 

Eksemplarisk samarbejde

Borgmester Jens Ive, der er formand for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd, siger:
”Valget faldt på Murermester Michael E. Larsen, der trods sin størrelse udviser en enestående rummelighed overfor borgere, der kræver ekstra opmærksomhed og indsigt, og som har andre problemer end ledighed, men som også kræver tid og mange samtaler med kommunens jobcenter. Vi har haft et tæt samarbejde med Michael Larsen og hans virksomhed i en årrække. Et samarbejde som i den grad er eksemplarisk, og som vi meget gerne vil anerkende. Derfor er det med stor glæde, at jeg kan overrække Michael Larsen prisen for årets samarbejde.” 
 
Om pris og prisvinder
Murermester Michael E. Larsen blev grundlagt i januar 2005 og omdannet til aktieselskabet Murermester Michael E. Larsen A/S pr. 1. juli 2008. Der er tale om en lokal murervirksom¬hed, der beskæftiger 10-12 medarbejdere. Erhvervsprisen for 2. halvår af 2017 overrækkes ved et arrangement hos Murermester Michael E. Larsen, Topstykket 31, 3460 Birkerød, ons¬dag den 6. december 2017 kl. 14.30. 
 
Prisen består af en indgraveret messingplade, 10.000 kr. til et personalearrangement og et digitalt logo, som virksomheden kan bruge i sin markedsføring.
 
Yderligere information:
Borgmester Jens Ive, e-mail ji@rudersdal.dk eller telefon 46 11 10 10

Fakta om Rudersdal Kommunes Erhvervspris

Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd besluttede i 2015 at uddele Rudersdal Kommunes Erhvervspris. Prisen uddeles indenfor én af følgende kategorier:
  • Årets sociale profil
  • Årets bidrag til et bedre byliv
  • Årets samarbejde
  • Årets bedste forretningsidé
  • Årets grønne profil 
En bred vifte af virksomheder, foreninger, borgere, fagpersoner og politikere har haft mulighed for at indstille en virksomhed til prisen. 
I 2017 uddeles erhvervsprisen to gange, i juni og december. Erhvervsprisen for 1. halvår af 2017 gik til Chr. Hansen for Årets grønne profil. Prisen kan ikke gives indenfor samme kategori to gange i samme kalenderår.