Lær at takle hverdagen, når du er tæt på en syg

Har du en nær relation til en syg, risikerer du selv at blive syg, viser nye undersøgelser. Frivillige i Rudersdal vil nu tilbyde kurser, der forebygger, at pårørende selv bukker under for presset med at passe en syg ægtefælle eller familiemedlem.

Når din nærmeste bliver syg, bliver der vendt op og ned på livet, og du kan nemt miste dig selv af syne. Pludselig sættes du i en rolle som pårørende til en alvorligt syg ægtefælle, mor eller far, og du bliver overbelastet af hårdt arbejde, stort ansvar og evige bekymringer.

Tal fra Komiteen for Sundhedsoplysning viser, at næsten hver anden med tæt relation til en syg føler sig deprimeret, en ud af tre føler sig stresset og en ud af fem oplever, at de er blevet kronisk syge på grund af deres situation.

- Vi er jo et sted, hvor de pårørende til de syge selv risikerer at blive syge, og det vil vi gerne gøre noget ved her i Rudersdal, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen – Derfor tilbyder vi sammen med Frivilligcenteret Rudersdal ’Lær at takle hverdagen som pårørende’-kurser, som vi ved, virker godt. Det handler om at styrke den enkeltes evne til at passe på sig selv og gøre ting, som skaber glæde hos dem selv – så de kan fortsætte med at passe på deres egen ægtefælle eller måske syge forældre, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Målgruppen for kurserne er voksne med nær relation til mennesker med langvarige sygdomme eller funktionsnedsættelser. Kurserne går ikke på de specifikke sygdomme, men handler om at håndtere de problemer og udfordringer, der ofte er fælles for mennesker med langvarig sygdom, på tværs af diagnoser. Efter kurset får deltagerne tilbudt at deltage i et netværk.

Det er frivilligcenteret i Rudersdal, der taget initiativ og sammen med kommunen søgt midler til kurserne. Hvis du er interesseret i at deltage på et kursus eller høre mere om det, kan du kontakte Frivilligcenter Rudersdal, som skal koordinere og afholde kurserne.

Lær at takle-kurserne er udviklet af Stanford Universitet, af professor, psykolog og sygeplejerske Kate Lorig, og der ligger mere end 30 års forskning bag og god dokumentation for, at de virker. Kurserne finansieres i Rudersdal dels af midler fra Komiteen for Sundhedsoplysning og dels af kommunen.