Spring til indhold

Lad være med at fodre fuglene i søen, tak!

Fodring er hverken til gavn for fuglene eller for søen, men rotterne er til gengæld meget glade for det!

Selv om det er rart og hyggeligt at tage en pose brødrester med ned til søbredden for at fodre ænder og svaner og andre fugle i søen, er det af mange grunde en rigtig dårlig idé.

Derfor vil vi kraftigt opfordre til, at du undlader at fodre dyrene, når du kommer i nærheden af en sø på din tur.

Brød har minimal næringsværdi for fugle

Næringsværdien i brød er for vandfuglene, som fra naturens side er udviklet til at spise vandplanter og alger, meget ringe. Men fuglene kan hurtigt spise sig mætte i brødet, og derefter er de ikke længere sultne nok til at spise de ting, som de har brug for.

Ikke mindst vinterfodring er en meget dårlig idé. Vintertiden er faktisk en hvileperiode for de fugle, som ikke trækker sydpå, men som bliver hos os på vores kolde breddegrader. Her slapper de af og bruger så lidt energi som overhovedet muligt. Bedst er det for fuglene at ligge helt stille og bevæge sig så lidt som muligt.

Forurener lige så meget som 120 liter urenset spildevand

Det er heller ikke godt for søens økosystem, som består af blandt andet insekter, krebsdyr, smådyr, padder, vandplanter og fisk, at smide brød i vandet. Et kilo tørt franskbrød forurener faktisk søen med lige så meget fosfor som 120 liter urenset spildevand, og det har vi ikke lyst til at hælde ud i søen.

Brød og spildevand indeholder nemlig præcis den slags næringsstoffer, som algerne i søen elsker at få tilført. Og når vi på den måde gøder algerne, gror de bare derudaf og for fuld kraft.

På den måde kan søen blive til en grøn algesuppe, som ingen, hverken søens planter og dyr eller vi mennesker, har glæde af.
Når algerne dør, synker de fleste af dem ned på søbunden og bliver nedbrudt af bakterier. Denne nedbrydning forbruger meget ilt i vandet, som så ikke længere er tilgængelig for alle søen dyr.

De bliver derfor helt bogstaveligt talt kvalt og dør. Vi skaber derfor en usund sø, som år efter år, fodring efter fodring, bliver mere og mere syg.

Du fodrer også rotterne – og de bliver hurtigt til flere

Men er der da slet ingen, som har gavn og glæde af fodringen? Jo, rotterne!  Rotter er nogle af naturens absolut bedste overlevere, de griber og udnytter enhver chance for at overleve og kan spise stort set alt. Rotter er derfor fantastisk gode til at tilpasse sig de omgivelser, som de lever i.

Det gælder også i spørgsmålet om kampen om mad, hvor rotter også er fantastisk gode svømmere. Derfor er det hverken et problem at hente brødrester på land eller i vand. Et rottepar kan under optimale forhold formere sig og blive til ca. 800 rotter på bare ét år.

Rotter kan desuden overføre sygdomme, herunder nogle dødelige, til os mennesker. Derfor har kommunerne i henhold til lovgivningen pligt til at bekæmpe rotter. Men uden hjælp fra borgerne i kommunen er dette en vanskelig opgave.

Kommunen skal bekæmpe rotterne, når og hvor de forekommer, men borgere i kommunen har samtidig også pligt til at gøre, hvad de kan, for at undgå, at rotterne får adgang til levesteder og mad.

Det gælder ikke kun på borgernes egen grund, men selvfølgelig også alle andre steder, fx ved søerne.