Spring til indhold

Lad din stemme blive hørt på åbent borgermøde om bæredygtigt forbrug

Borgersamling Bæredygtigt Forbrug inviterer til åbent onlinemøde den 25. januar 2023 - her kan du bl.a. stille spørgsmål og komme med input til deltagerne fra Rudersdal.

Repræsentanter for Rudersdal er blandt de ca. 60 borgere, der i Borgersamling Bæredygtigt Forbrug arbejder på at give deres bud på, hvordan en fremtid med bæredygtigt forbrug kan se ud, og hvad der skal til for, at vi kan komme derhen.

På et onlinemøde den 25. januar kl. 18-21 kan du selv være med. Hør om de foreløbige visioner og anbefalinger, stil spørgsmål til deltagerne og kom med input til det videre arbejde.

Tilmeld dig mødet

Tilmeld dig her senest 23. januar. Efter tilmeldingsfristens udløb sender vi mail med deltagelseslink til alle tilmeldte.

Anbefalinger inden for fødevarer, transport og boliger

Borgersamlingen arbejder med anbefalinger inden for tre spor: Fødevarer, transport og boliger, og nu har du mulighed for at komme med input til deres foreløbige anbefalinger.

De 66 medlemmer af borgersamlingen mødes i den kommende weekend for at give deres bud på, hvordan en fremtid med et mere klimavenligt forbrug ser ud. Region Syddanmark er vært for samlingens tredje møde, der finder sted i Odense.

Livestream fra tredje møde i Borgersamlingen

Du kan følge med de to dage via disse to link:

Livestream Borgersamlingen 14. januar

Livestream Borgersamlingen 15. januar

Til april overleverer borgersamlingen deres anbefalinger til Region Hovedstaden, Region Syddanmark og de tre kommuner, Frederiksberg, Rudersdal, og Vejle.

Efterfølgende er de to regioner og de tre kommuner forpligtet til at arbejde videre med nogle af anbefalingerne i konkrete pilotprojekter.

Program for onlinemøde 25. januar

  • 18.00 Velkomst og politisk indflyvning
  • 18.10 Præsentation af projekt, foreløbige vision og anbefalinger: Værdier, vision og 
  • tværgående anbefalinger
  • 18.30 Gruppesession 1: Input og spørgsmål til værdier, vision og tværgående anbefalinger
  • 19.00 Plenumopsamling og introduktion til gruppesession 2: Tematiske anbefalinger – fødevarer, transport og boliger/byggeri
  • 19.20 Gruppesession 2: Input og spørgsmål til anbefalinger
  • 20.00 Fælles afslutning og politisk ping pong
  • 20.30 Næste skridt og tak for i aften

Borgersamling Bæredygtigt Forbrug er et EU-støttet projekt, som gennemføres af Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Frederiksberg, Rudersdal, og Vejle Kommune.

Læs mere om Borgersamling Bæredygtig Forbrug

Her kan du bl.a. finde materialer fra de tidligere samlinger og generel info om Borgersamling Bæredygtigt Forbrug.