Kommuneplan 2017 endeligt vedtaget

Efter en høringsperiode på to måneder og en efterfølgende tilretningsproces er fremtidens store linjer for kommunen nu på plads.

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget kommuneplan 2017 og dermed er rammerne for, hvordan kommunen skal udvikle sig de næste fire på endeligt fastsat.

I høringsperioden, der løb i februar og marts måned, har borgerne benyttet sig af den nye og bedre mulighed for at skrive høringssvar og kommunen har modtaget i alt 95 input fra både offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere.

Borgmester Jens Ive siger:

Jeg vil gerne kvittere for det engagement som mange har vist i udviklingen af vores fælles kommune. Det er jo det samme, der ligger os på sinde, nemlig hvordan vi får de bedst mulige fysiske rammer, bevarer de smukke omgivelser og også giver plads til udvikling af erhvervsliv og attraktive by og boligområder.

Jens Ive fortsætter:

Kommuneplan 2017 er kommet i en mere digital og brugervenlig udgave, og det er vores håb, at borgerne nemmere kan følge med i, hvordan lige præcis deres område udvikler sig. Den bedre digitale løsning gør, at vi som kommune modtager de input borgere og andre interesserede har på en bedre og mere målrettet måde. Det betyder, at kontakten mellem borgere og kommune kan blive mere smidig. Lige nu ser vi på, hvordan vi kan genbruge denne digitale løsning i andre sammenhænge i kommunen også.

En del af de høringssvar kommunen har modtaget, er gået på planerne om at bruge grunden ved Skovlyskolen til plejeboliger. Svarene er indgået som en del af behandlingen af kommuneplanen. Nu, hvor kommuneplanen endeligt er vedtaget sættes et konkret arbejde i gang, hvor borgerne inddrages.

Opdag noget nyt om din kommune

Hvordan tager kommunen hensyn til naturen, når der planlægges? Hvor mange søer findes der i Rudersdal Kommune? Hvad gælder for den bevaringsværdige bygning, du bor i?

Prøv at slå din vej op og find ud af mere om dit område og din kommune.

Hvis det er første gang du prøver kommuneplan 2017, så se videoguiden, der tager dig igennem mulighederne. Du kan også se repræsentanter for kommunalbestyrelsens partier fortælle om, hvad deres mærkesager i planen er:

‌Læs mere om Kommuneplan 2017‌