Spring til indhold

Kommunen sætter kraft bag ideer fra lokale virksomheder

Rudersdal Kommune er gået nye veje i bestræbelserne på at understøtte det lokale erhvervsliv. Med en ny model for erhvervsudvikling vil kommunen gerne helt tæt på virksomhedernes udfordringer og behov.

Corona-krisen har om noget vist, at det er væsentligt at have fingeren på pulsen hos virksomhederne, hvor verden fra den ene dag til den anden var vendt på hovedet, og det samme var virksomhedernes behov for hjælp og efterspørgsel efter nye løsninger.

Ny model for erhvervsudvikling

Rudersdal Kommune havde allerede inden corona taget konsekvensen af en omskiftelig verden, og formuleret en ny model for erhvervsudvikling. I stedet for at tænke i 4 års planer, der var forældede, før blækket var tørt, beslutter Erhvervsudvalget nu år for år ét strategisk tema, som skal udfoldes sammen med de lokale virksomheder. På den måde er det virksomhedernes konkrete efterspørgsel her og nu i forhold til at skabe vækst og nye arbejdspladser, der får strategisk fokus.

Efterspørgslen kan være på alt lige fra specialiseret arbejdskraft, til grøn omstilling for at reducere CO2 udledning over iværksætterrådgivning og hjælp til at søge puljer til udvikling af innovative, nye produkter. Det er alt sammen eksempler på services, som allerede tilbydes ganske gratis til virksomhederne i dag i det nationale erhvervsfremmesystem, men som kommunen har en særlig rolle i at hjælpe virksomhederne med at få kendskab til. Lige så væsentligt har kommunen en vigtig rolle i at sikre, at erhvervsfremmesystemet udbyder de services, som virksomhederne rent faktisk efterspørger.

40 konkrete ideer fra 100 virksomheder

Og her kommer Rudersdals nye model ind i billedet. For i løbet af foråret har den tilgang konkret betydet, at 100 virksomheder med sæde i Rudersdal har givet deres perspektiv på, hvad virksomhederne efterspørger for at kunne udvikle produkter i en mere bæredygtig retning og omstille deres produktion til en grønnere fremtid. Virksomhederne har mødt hinanden i tre erhvervspanelmøder i foråret 2021, og det har resulteret i 40 konkrete ideer til grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Attraktiv samarbejdspartner og brobygger for erhvervslivet

Virksomhedernes nytænkende perspektiver er noget formanden for Erhvervsudvalget i Rudersdal Randi Mondorf er meget glad for:

- Vi ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner og brobygger for vores erhvervsliv. Som moderne kommune skal vi selvfølgelig have en god dialog med vores lokale virksomheder, men vi arbejder i lige så høj grad for at facilitere et godt samarbejde virksomhederne imellem. Vores virksomheder gør en fantastisk indsats for den grønne omstilling allerede, og er ikke bange for at tænke i nye måder at gøre tingene på. Det er guld værd for os som kommune, og derfor har vi også været mere nysgerrige på, hvilke konkrete udfordringer vores lokale virksomheder faktisk oplever i hverdagen. siger Randi Mondorf, og fortsætter:

- Jeg er taknemmelig for, at så mange virksomheder har bidraget med input og ideer midt i en tid, hvor al dialog har været virtuel, og der er bidrag fra mange brancher, store, små og mellemstore virksomheder – og nye virksomheder. Det giver et godt fundament for arbejdet med udvikling af gode rammer for erhvervslivet i Rudersdal, siger Randi Mondorf.

De første initiativer er allerede på vej

Virksomhederne har fokuseret på grøn vejledning, grønne støttemuligheder, grøn videndeling, grøn inklusion og grøn infrastruktur, og de mange ideer og forslag er netop blevet behandlet politisk.

- Vores møder med virksomhederne har resulteret i et idekatalog med 40 konkrete forslag til, hvordan man fremmer grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Og allerede til efteråret sætter vi gang i ni initiativer på det grønne område, siger Randi Mondorf, og fortsætter:

- Flere virksomheder efterlyser fx lettere adgang til rådgivning fra forskere og studerende, og i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden tilbyder vi nu én samlet indgang til den viden, der findes på uddannelsesinstitutionerne i regionen. Vi glæder os også til at løfte indsatsen for iværksættere med en række fysiske arrangementer i Rudersdal om bl.a. bæredygtig forretningsudvikling.

Bæredygtighedskonference i september

Som led i det videre arbejde med de mange goder ideer fra erhvervspanelmøderne afholder kommunen en bæredygtighedskonference i efteråret, hvor fokus bl.a. er på at skabe en synergi mellem borgersamlingens forslag til grøn omstilling og bæredygtighed og erhvervspanelernes mange gode ideer. Her er nemlig en række naturlige overlap og sammenhænge.

Konferencen afholdes den 27. september kl. 17-20 på Nærum Gymnasium. Her kan man bl.a. høre om Borgersamlingens anbefalinger til, hvordan livet i Rudersdal skal se ud i en bæredygtig fremtid, kommunens klimaplan om CO2 neutralitet, erhvervspanelernes idekatalog og den videre proces. Der vil være oplæg, debat og netværkscaféer. Formålet med konferencen er at drøfte, hvordan vi samler kræfterne, og hvordan vi sammen arbejder hen mod et mere bæredygtigt Rudersdal og får ideerne og anbefalingerne ud at leve i lokalsamfundet.

Se idekatalog fra erhvervspanelerne og hvilke 9 konkrete initiativer, der sættes i gang på det grønne område. 

Du kan også læse mere om erhvervspanelernes arbejde og kommunens nye strategi på området på www.erhvervspanel.rudersdal.dk

Mange virksomheder i Rudersdal gør brug af målrettet støtte til forretningsudvikling – se nyheden om det her